วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ แก้มันราคาตก ประสานโรงแป้ง-โรงงานเอทานอลช่วยซื้อ

'พาณิชย์' ประสานโรงแป้ง-โรงงานเอทานอล รับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร ในราคาที่เป็นธรรม รองรับผลผลิตที่ยังเก็บเกี่ยวไม่หมด หลังเกษตรกรร้องนายกฯ หัวมันราคาตกต่ำ พร้อมถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือผลผลิตปี 60/61 แล้ว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเหลือปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้โรงงานผลิตแป้งมัน และโรงงานเอทานอลรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในราคาที่เป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในขณะนี้

“ขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูการผลิตปี 59/60 ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว ยังคงเหลือตกค้างอยู่บ้าง ประกอบกับ ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้หัวมันสดมีเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำ และลานมันส่วนใหญ่หยุดรับซื้อแล้ว เพราะไม่สามารถตากมันเส้นได้ จึงส่งผลกระทบให้ราคาหัวมันสดลดลง แต่กระทรวงฯ ได้แก้ปัญหา โดยขอให้โรงแป้ง และโรงงานเอทานอลเข้ามาช่วยรับซื้อแล้ว

สำหรับ มาตรการรองรับผลผลิตฤดูกาลผลิตปี 60/61 นั้น ได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหรือระเบียบที่เป็นข้อจำกัดในการผลิตและจำหน่ายเอทานอล เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้มีการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมเอทานอลเพิ่มขึ้น โดยได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง จัดทำบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เพื่อเชื่อมโยงรับซื้อมันเส้นสะอาดจากเกษตรกรแล้ว

'พาณิชย์' ประสานโรงแป้ง-โรงงานเอทานอล รับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร ในราคาที่เป็นธรรม รองรับผลผลิตที่ยังเก็บเกี่ยวไม่หมด หลังเกษตรกรร้องนายกฯ หัวมันราคาตกต่ำ พร้อมถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือผลผลิตปี 60/61 แล้ว 23 มิ.ย. 2560 17:47 ไทยรัฐ