วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เถียงกันวุ่น! สนช.มีมติเอกฉันท์ 173 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.บ.ศาลปกครอง

สนช.ถก พ.ร.บ.ศาลปกครอง "ชัชวาล" ยันแก้ตามหลักเหตุผลไม่เอื้อประโยชน์ใคร เถียงกันวุ่นแต่ยังผ่านแบบเอกฉันท์ 173 เสียง

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 ที่รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้ว โดยประเด็นสำคัญ คือ การแก้ไขการนับวาระดำรงตำแหน่งของประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ร่างกฎหมายประกาศใช้ จากการแก้ไขดังกล่าวทำให้การดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้ ของประธานศาลปกครองสูงสุดไม่ถูกนับรวม

โดย พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายการแก้ไขครั้งนี้เป็นการต่ออายุให้แก่ประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นการทำเพื่อคนคนเดียว ถือว่าไม่เป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น สนช.ต้องใช้ดุลยพินิจให้ดี ทำอะไรไปต้องรับผิดชอบ

ด้าน พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธาน กมธ. ชี้แจงว่า ขอยืนยันว่าเป็นการพิจารณาด้วยเหตุผล ไม่ได้ยึดตัวบุคคล นายกล้านรงค์ จันทิก ในฐานะ กมธ.เสียงข้างมาก กล่าวว่า ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานของตนไม่เคยใช้หลักนี้ จุดยืนคือไม่เห็นด้วยที่ออกกฎหมายใหม่แล้วมีผลย้อนหลัง เดิมที่ประธานศาลปกครองฯไม่มีวาระดำรงตำแหน่งสามารถอยู่ได้ถึง 70 ปี หรืออยู่ได้ถึงปี 2565 ตนเห็นด้วย หากอยู่ตามที่ กมธ.แก้ไขเพิ่มเติมจะอยู่ได้ถึงปี 2564 ถ้าอยู่ตามร่างกฎหมายเดิมอยู่ได้ถึงปี 2563 แตกต่างเพียงแค่ 2-3 ปี การอภิปรายของ พล.อ.สมเจตน์ มีลักษณะใส่ร้ายเสียดสีว่าการแก้ไขของ กมธ.ไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ และอาศัยความชอบพอ ตนไม่เห็นด้วยทำให้ พล.อ.สมเจตน์ ลุกขึ้นขอถอนคำพูดและกล่าวว่า ไม่ได้เจตนาจะกล่าวหา กมธ. แต่ก็มีบางคำที่ตนไม่ได้อภิปรายเช่นกัน

จากนั้น กมธ.เสียงข้างมากทยอยลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ของประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้ กระทั่งที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบยืนตามที่ กมธ.ฯแก้ไข ด้วยคะแนน 140 ต่อ 32 งดออกเสียง 8 เสียง และที่ประชุม สนช.มีมติเอกฉันท์ผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยคะแนน 173 ต่อ 0 งดออกเสียง 5 เสียง และดำเนินการบังคับใช้ต่อไป

สนช.ถก พ.ร.บ.ศาลปกครอง "ชัชวาล" ยันแก้ตามหลักเหตุผลไม่เอื้อประโยชน์ใคร เถียงกันวุ่นแต่ยังผ่านแบบเอกฉันท์ 173 เสียง 23 มิ.ย. 2560 16:58 ไทยรัฐ