วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.มีมติเอกฉันท์ตั้ง 'กระมล โอฬาระวัต' นั่งประธาน กกต.กทม.

กกต.มีมติเห็นชอบตั้ง "กระมล โอฬาระวัต" ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.กทม. มีผลตั้งแต่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 77/2560 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นายกระมล โอฬาระวัต กกต.กทม. ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.กทม. ภายหลัง นายชัยณรงค์ เทียนมงคล อดีตประธาน กกต.กทม.ที่มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้

และที่ประชุม กกต.รับทราบเรื่อง จึงมีการประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายกระมล ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.กทม. แทน นายชัยณรงค์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และระเบียบ กกต.ว่าด้วย กกต.ประจำจังหวัดและผู้อำนายการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป

กกต.มีมติเห็นชอบตั้ง "กระมล โอฬาระวัต" ดำรงตำแหน่งประธาน กกต.กทม. มีผลตั้งแต่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป 23 มิ.ย. 2560 16:50 ไทยรัฐ