วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วายแอลจีฯ ส่งหนังสือชี้แจง ระบุไม่ใช่บริษัทแชร์ลูกโซ่

จากกรณี มีผู้เสียหายจากการลงทุนในทองคำ เดินทางเข้าพบดีเอสไอ โดยระบุว่าได้ลงทุนทองคำกับ บริษัทวายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และขาดทุนหลายสิบล้านบาทนั้น 

ทางบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ในความเป็นจริงแล้วลูกค้ากลุ่มนี้มีประมาณ 10 กว่าราย เป็นลูกค้าที่ได้ซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัท ประมาณปี 2554 และได้ทำการเปิดบัญชีและทำสัญญาซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัท และรับทราบรายละเอียดของเงื่อนไขในการซื้อขาย การชำระราคา และส่งมอบทองคำแท่ง

ทั้งนี้ การกำหนดราคาการซื้อขายทองคำแท่ง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ตัดสินใจราคาเอง โดยอ้างอิงราคาทองคำตลาดโลกในขณะนั้น ซึ่งราคาตลาดโลกมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (Real time) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีกำไรจากการซื้อขายทองคำแท่งตลอดมา ต่อมาช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 ปรากฏว่า เกิดวิกฤติราคาทองคำในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ทำให้ลูกค้าที่ทำการซื้อทองคำแท่งกับบริษัทในราคาที่สูงได้รับผลกระทบและเกิดผลขาดทุนจากภาวการณ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทุกรายรับทราบถึงวิกฤติดังกล่าวและยอมรับผลขาดทุนและได้ชำระหนี้แก่บริษัทฯ ยกเว้นลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ยอมรับผลขาดทุนและผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการฟ้องร้องลูกค้ากลุ่มนี้ เรียกค่าเสียหายจากการไม่ชำระราคา ซึ่งคดีส่วนใหญ่ศาลได้พิจารณาพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี และมีการบังคับคดีบางส่วนแล้ว ยกเว้นบางคดีศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากขาดพยานหลักฐานบางส่วนและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โดยการวินิจฉัยคดีทั้งหมดของศาล ศาลได้พิจารณาแล้วว่า ธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทฯ เป็นการซื้อขายแบบปกติและชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่การซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่ และไม่ใช่เป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงลูกค้าแต่อย่างใด โดยบริษัทได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งมอบพยานหลักฐานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งบริษัท มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยในระหว่างการชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษนี้ ลูกค้าของบริษัท ยังสามารถดำเนินธุรกรรมกับบริษัท ได้ตามปกติ

สำหรับการดำเนินการซื้อขายทองคำแท่งระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ทุกครั้ง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทั้งการยืนยันการซื้อขายทางโทรศัพท์ การบันทึกเทปการสนทนา การยืนยันคำสั่งซื้อขายระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้า ตลอดจนจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า ในการตัดเงิน หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้ดำเนินธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่

ทั้งนี้ บริษัท ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ บริษัท ตระหนักถึงความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ทั้งกลุ่มผู้ค้าทองคำ และลูกค้ารายย่อย จนบริษัท สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนำเข้าและส่งออก ทองคำแท่งของไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงขอให้ความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้า ในเรื่องของความโปร่งใสและยังดำเนินงานไปด้วยความมั่นคงเจริญก้าวหน้า และขอได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ ดังเช่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งหนังสือชี้แจง กรณีมีผู้เสียหายจากการลงทุนในทองคำเข้าพบดีเอสไอ อ้างว่าเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 23 มิ.ย. 2560 16:39 ไทยรัฐ