วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บุญเลิศ' แนะตั้งฝ่ายสื่อสารปลุกความหวังเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ

"บุญเลิศ" แนะตั้งฝ่ายสื่อสารสังคม เป็นกระบอกเสียงสร้างการรับรู้ให้ ปชช. ปลุกความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านดำเนินมาถึงช่วงที่มีความสำคัญ โดยหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ความสำเร็จในการปฏิรูปแต่ละด้านจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของกรรมการในเรื่องการปฏิรูป ทุกคนที่เป็นกรรมการต้องทุ่มเทอย่างจริงจัง การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีความสำคัญอย่างมาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอด ดังนั้น กรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ การปฏิรูปซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศจะไม่สัมฤทธิผลหากคนในสังคมไม่สนใจติดตาม ไม่รับรู้ ไม่คิดจะร่วมมือร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปเกิดประสิทธิภาพควรมีฝ่ายการสื่อสารสังคมขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ต้องรณรงค์ให้ประชาชนมีความหวังในการปฏิรูปประเทศให้ได้

"บุญเลิศ" แนะตั้งฝ่ายสื่อสารสังคม เป็นกระบอกเสียงสร้างการรับรู้ให้ ปชช. ปลุกความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้ 23 มิ.ย. 2560 15:07 ไทยรัฐ