วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไอวอล์ก' เครื่องฝึกเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 'พก.-มธ.' ร่วมผลิต

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วม มธ. ผลิต 'ไอวอล์ก' เครื่องฝึกเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก. นายกฯ จ่อมอบ 10 เครื่องให้โรงพยาบาล และสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2560 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง และเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยในวัยทำงานช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเกิดโรค 690 คน ต่อประชากร 1 แสนคน หรือมีผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทย ประมาณ 496,800 คน และยังมีประชาชนเสี่ยงที่จะป่วยจากโรคดังกล่าวอีก 10 ล้านคน การฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ขาดแคลน ทั้งกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้น พก.จึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดำเนินการศึกษาวิจัยและผลิตอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการ หรือ ไอวอล์ก (I-Walk) จนสำเร็จ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชุดคือ ชุดอุปกรณ์ช่วยก้าวเท้า คล้ายการก้าวขึ้นบันได และชุดอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวสามารถรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้ 100 กิโลกรัม ซึ่งมีชุดควบคุมแสดงผลเป็นระบบสัมผัสหน้าจอด้วย

ทั้งนี้ ได้ทดสอบกับผู้ป่วย พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเดินให้ดีขึ้น ภายหลังจากการฝึกเดินเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และราคาถูกกว่าการนำเข้า

อธิบดี พก. กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี จะเยี่ยมชมพร้อมส่งมอบไอวอล์กให้แก่โรงพยาบาล และสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จำนวน 10 เครื่อง 10 แห่ง เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีปัญหาด้านอัมพาตครึ่งซีก และกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่อไป.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วม มธ. ผลิต 'ไอวอล์ก' เครื่องฝึกเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก. นายกฯ จ่อมอบ 10 เครื่องให้โรงพยาบาล 23 มิ.ย. 2560 15:03 23 มิ.ย. 2560 15:19 ไทยรัฐ