วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลทุ่มงบปรับโฉมสนามบินขอนแก่น รองรับผู้โดยสารมากกว่าปีละ 2 ล้านคน

ท่าอากาศยานขอนแก่น เร่งสร้างอาคารผู้โดยสาร-ขยายหลุมจอดรองรับ มากถึง 12 ลำ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีมากกว่าปีละ 2 ล้านคน พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย หลังได้รับการพิจารณาจัดสรรงบจากรัฐบาล...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 มิ.ย.2560 ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งสนามบินขอนแก่นยังคงดำเนินการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ในภาพรวมของสนามบินเพื่อให้บริการต่อผู้โดยสาร ที่มีอัตราเฉลี่ยการเข้ารับบริการทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก วันละไม่ต่ำกว่า 1,800 คน ขณะที่สายการบินพาณิชย์ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันนั้นรวม 18 เที่ยวบินต่อวัน หากนับรวมไปและกลับอยู่ที่ 36 เที่ยวบิน เชื่อมโยงทุกภูมิภาคของไทย

โดยในงบประมาณไตรมาสที่ 3 ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น คือการติดตั้งระบบไมค์เครื่องเสียงและอุปกรณ์การกระจายเสียงแบบไร้สาย เชื่อมโยงทั้งอาคารและลานจอดรถ การปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ และการก่อสร้างถนนทางเข้าสนามบิน เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มีอัตราการใช้บริการที่มากขึ้นทุกวัน นอกจากนี้ในงบประมาณดังกล่าวยังคงมีการเปลี่ยนบันไดเลื่อนทั้งหมด 4 ตัว ลิฟต์ในอาคารผู้โดยสาร 2 จุด รวมไปถึงไฟส่องสว่างภายในอาคาร ซึ่งทั้งหมดมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

สำหรับงบประมาณปี 2561 สนามบินได้เสนอขอรับการอนุมัติในเรื่องการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งติดกับอาคารผู้โดยสารหลังเดิมจำนวน 4 ชั้น อาคารจอดรถ 7 ชั้น ในงบประมาณรวม 2,250 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการกับผู้โดยสารที่มีมากกว่าปีละ 2 ล้านคน และหากมีการเปิดเที่ยวบินในเส้นทางระหว่างประเทศก็จะมีสัดส่วนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 อีกทั้งยังคงมีการขยายหลุมจอดเครื่องบิน จากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 5 หลุมจอด เพิ่มเป็น 12 หลุมจอด รองรับอากาศยานขนาดกลาง ที่สายการบินพาณิชย์ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน คือ โบอิ้ง 737-800 และ แอร์บัส เอ 320-200

ขณะเดียวกัน ยังคงมีงบประมาณที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรในงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สนามบินขอนแก่นได้รับงบประมาณสนับสนุนในการส่งเสริมและให้บริการนักท่องเที่ยว ด้วยการได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างสะพานเทียบอากาศยาน หรืองวงช้าง เพิ่มอีก 1 จุด จากเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว 2 จุด โดยสะพานเทียบอากาศยานจุดใหม่ จะสร้างบริเวณติดกับอาคารที่จอดรถเดิม มีลักษณะเป็นกระจกใส โดยกำหนดสร้างในฝั่งประตูผู้โดยสารขาออก 4 หรือ Gate 4 เพื่อให้บริการผู้โดยสารได้อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะในช่วงที่มีอัตราการเดินทางที่หนาแน่น

อย่างไรก็ตาม สายการบินพาณิชย์ในประเทศ ในการประสานขอเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงภูมิภาคขณะนี้มีเพียงเส้นทางขอนแก่น-ภูเก็ต เท่านั้น ซึ่งรอการพิจารณาและอนุมัติตารางการบิน ขณะที่ในปัจจุบันนี้นั้นขอนแก่นมีเที่ยวบินพาณิชย์เดินทางทั้งจากต้นทางและปลายทางไปยังสนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ อีกทั้งยังคงมีเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศทำการบินอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สนช.ได้เชิญผู้บริหารสนามบินขอนแก่นและนครราชสีมา เข้าร่วมนำเสนอศักยภาพข้อมูลและความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งสนามบินขอนแก่นได้รับการพิจารณาในการนำเสนอให้กับเมืองคุณหมิง ประเทศจีน ในการเปิดเส้นทางบินตรงแบบเช่าเหมาลำ เพื่อนำนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

ท่าอากาศยานขอนแก่น เร่งสร้างอาคารผู้โดยสาร-ขยายหลุมจอดรองรับ มากถึง 12 ลำ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีมากกว่าปีละ 2 ล้านคน พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย หลังได้รับการพิจารณาจัดสรรงบจากรัฐบาล... 23 มิ.ย. 2560 14:46 ไทยรัฐ