วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปึ้ง' ชี้ สนช.โหวตผ่าน พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์-แผนปฏิรูป ส่อขัด รธน.

"สุรพงษ์" ชี้ ก.ม."ยุทธศาสตร์-แผนปฏิรูป" ส่อขัด รธน.เหตุ ครม.ส่งร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ให้ สนช.พิจารณาก่อน รธน.บังคับใช้ วอนแก้ไขให้ถูกต้อง 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า กรณี สนช.โหวตผ่าน พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูป ไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.นั้น น่าเป็นห่วง เพราะการที่ประธาน สนช.บอกว่า ครม.มีมติและส่งร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับให้ สนช.พิจารณาภายหลังจากรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้แล้วนั้น รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. แต่จากหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ระเบียบวาระและรายงานการประชุมของ สนช. ปรากฏว่า หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. มีไปถึงประธาน สนช.ที่ได้แนบจัดส่งร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับนี้ ลงวันที่ 4 เม.ย. และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงรับหนังสือของ พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ 4 เม.ย. เลขรับที่ 3451 เวลา 15.58 น. และ เลขรับที่ 3450 เวลา 15.57 น. ดังนั้นเห็นได้ว่ามีการส่งร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับให้ สนช.พิจารณา ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 60 มาตรา 275 ประกอบมาตรา 65 และมาตรา 259 ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ให้เสนอร่าง พ.ร.บ.ได้หลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้ว จึงขอให้ประธาน สนช.และนายกฯ ควรแก้ไขในเรื่องนี้ให้ถูกต้องด้วย เพราะหากประกาศใช้กฎหมายที่สำคัญทั้ง 2 ฉบับนี้ออกไปโดยมิชอบ ก็อาจทำความเสียหายต่อรัฐตามมาก็เป็นได้.

"สุรพงษ์" ชี้ ก.ม."ยุทธศาสตร์-แผนปฏิรูป" ส่อขัด รธน.เหตุ ครม.ส่งร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ให้ สนช.พิจารณาก่อน รธน.บังคับใช้ วอนแก้ไขให้ถูกต้อง 23 มิ.ย. 2560 11:32 ไทยรัฐ