วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 24/06/60

โดย ซี.12

สัญญาณการเข้าสู่ฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปีเพื่อทดแทนคนเกษียณอายุเริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะ หลังจาก สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ผู้นำหน่วยคนใหม่คือ เข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นอัยการสูงสุดด้วยมติเอกฉันท์ของ ก.อ. แล้ว อีกหน่วยหนึ่งซึ่งจ่อคิวดำเนินการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้คือ ศาลฎีกา ที่ กต.มีนัดหมายประชุมพิจารณาลงมติเลือก ประธานศาลฎีกา คนใหม่แทน วีระพล ตั้งสุวรรณ ที่ ดำรงตำแหน่งมาครบเวลาที่ต้องไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโส

โดยธรรมเนียมประเพณีของวงการตุลาการที่สืบทอดกันมาช้านานมีการจัดเรียงลำดับอาวุโสกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารับราชการใครไปใครมาล้วนรู้กันล่วงหน้ามาหลายปี เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ในคราวนี้จึงต้องเป็น ศิริชัย วัฒนโยธิน ผู้มีอาวุโสสูงสุดในวงการตุลาการที่อยู่ในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ในขณะนี้ เรื่องนี้ก่อนถึงวันลงมติของ กต.จะได้บอกเล่าถึงความงดงามในประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวงการตุลาการโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

แต่ที่อาจมาเร็วกว่านั้นคือ ตำแหน่งสำคัญในฝ่ายพลเรือนอันได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ยินเสียงกล่าวขานว่าอังคารนี้ 27 มิถุนายน จะมีการนำชื่อผู้ที่ได้รับเลือกไปเข้า ครม.ตามกระบวนการ โดยคนที่ผ่านการเลือกเฟ้นนั้นถึงพร้อมด้วยอาวุโสและประสบการณ์ตลอดจนฝีไม้ลายมือในการทำงานแก้ปัญหามาแล้วหลายรูปแบบทั้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 3 ปี และ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 ปีเต็มนั่นคือ ฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ที่มีแต่เพื่อนรักรอบทิศ

ผู้บริหารในฝ่ายราชการประจำที่ตัดสินใจก้าวเข้าไปสมัครชิงตำแหน่งในองค์กรอิสระคือ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. มีทั้ง พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แถมด้วย ทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนแรกแล้วต่อมาถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนผู้บริหารระดับรองที่ยังอยู่ในราชการที่มาสมัครด้วยก็มีอย่างเช่น พัลลภ ศักดิ์โสภณกุล และ วีระยุทธ ปั้นน่วม 2 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นต้น

การแต่งตั้งที่ผ่าน ครม.คราวล่าสุดอังคารที่แล้วมีเล็กน้อยในตำแหน่งที่เว้นว่างร้างรามานานคือ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนราชการกระดับกรมในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ ภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปลี่ยนงานดูลมมาดูตัวเลขเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ คนใหม่ ส่วนกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับอนุมัติให้เลื่อน ทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขึ้นเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

น่าอนาถที่ถูกเปิดโปงเรื่องราวการซื้อขายเก้าอี้นักเรียนใน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นดีที่กำลังมาแรงในด้านคุณภาพ ที่ผู้ปกครองต้องจ่าย 4แสนโดยไม่มีใบเสร็จเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเรียน ม.1 ผลการสอบสวน วิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้เพียงปีเดียว จะออกมาอย่างไรก็ว่าไปแต่ในความรับรู้ของผู้คนนั้น การเรียกแป๊ะเจี๊ยะเด็กเข้าโรงรียนดังนั้นมีมานานจนสางไม่ออกเหมือนกับการซื้อขายตำแหน่งในวงการตำรวจต่อให้ปฏิเสธอย่างไร คนก็ไม่เชื่อว่าไม่จริง


“ซี.12”

23 มิ.ย. 2560 09:50 ไทยรัฐ