วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Refreshment course/ refresher

ถึงโรงแรมแดลลัส (Dallas) ปุ๊บ เราก็ได้ยินเจ้าหน้าที่พูดว่า Refreshments will be served after the meeting. ผู้อ่านท่านครับ refreshments คำนี้หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มเล็กน้อยที่นำมาเสิร์ฟกันในการประชุม หรืองานกีฬา ไม่ใช่อาหารหนัก small amounts of food and drink that are provided at the meeting, sport events

Refreshments ในความหมายข้างบนจะต้องเติม -s แต่ถ้าหมายถึง อาหารและเครื่องดื่มโดยทั่วไปที่ไม่ได้ใช้เสิร์ฟตามที่ประชุม หรือในงานกิจกรรม ก็ไม่ต้องเติม -s

ลูกทัวร์คนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและพูดว่า We have been waiting here for 3 hours without refreshment. เราคอยอยู่ที่นี่สามชั่วโมงโดยที่ไม่มีอาหาร เครื่องดื่มอะไรเลย

ลูกค้าอเมริกันขี้เล่นคนหนึ่ง เป็นคนอารมณ์แจ่มใจ ไม่ถือโทษโกรธหัวหน้าทัวร์ พยายามพูดจาขำๆ เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นว่า I was in need for some liquid refreshment. คำว่า liquid refreshment เป็นคำที่ใช้พูดกันขำๆ หมายถึง alcoholic drink หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประโยคข้างบนแกบอกว่า ผมจำเป็นที่ต้องดื่มเหล้า

อาจารย์ฝรั่งพูดถึง refresher เมื่อเห็นทุกคนงงท่านก็พูดว่า refreshment course ผู้อ่านท่านครับ ทั้งสองคำหมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นๆ ที่สอนเรื่องใหม่ๆ หรือการพัฒนาที่ต้องใช้สำหรับการทำงาน

Refresh somebody’s memory หมายถึง ทำให้รำลึกนึกถึงได้ She looked at the picture to refresh her memory of the university. เธอมองไปที่รูปภาพเพื่อย้อนรำลึกนึกถึงมหาวิทยาลัย.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

23 มิ.ย. 2560 09:40 ไทยรัฐ