วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปึ๋งปั๋ง


ต้นปลาไหลเผือก หรือ “ตงกัตอาลี” สมุนไพรป่าทางใต้ ที่หมอพื้นบ้านรู้จัก ดี และนำราก (ภาพเล็ก) มาใช้เป็นยามีสรรพคุณหลากหลาย เช่น ถอนพิษไข้ รวมถึงมีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ จนเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่.