วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปึ๋งปั๋ง


ต้นปลาไหลเผือก หรือ “ตงกัตอาลี” สมุนไพรป่าทางใต้ ที่หมอพื้นบ้านรู้จัก ดี และนำราก (ภาพเล็ก) มาใช้เป็นยามีสรรพคุณหลากหลาย เช่น ถอนพิษไข้ รวมถึงมีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ จนเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่.

ต้นปลาไหลเผือก หรือ “ตงกัตอาลี” สมุนไพรป่าทางใต้ ที่หมอพื้นบ้านรู้จัก ดี และนำราก (ภาพเล็ก) มาใช้เป็นยามีสรรพคุณหลากหลาย เช่น ถอนพิษไข้ รวมถึงมีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ จนเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่. 23 มิ.ย. 2560 07:37 ไทยรัฐ