วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผังเมืองจัดถกรับฟัง ระบบโลจิสติกส์กรุง

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อการรองรับการเติบโตของระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน ในวันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี ทั้งนี้เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป.

สำนักผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 23 มิ.ย. 2560 03:52 ไทยรัฐ