วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ไขมันอุดท่อระบายน้ำ-อีกต้นเหตุทำน้ำท่วมเมือง

ภาพจาก เฟซบุ๊กสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า จากที่ทางเขตจัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ขุดลอกคู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหลนั้น พบว่าปัญหาหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง คือ ไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงขอความร่วมมือโรงแรม ตลาด ร้านอาหาร บ้านเรือน และสถานประกอบการต่างๆ โดยเขตได้จัดโครงการ “จัดเก็บไขมันแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง” ซึ่งไขมันที่จัดเก็บได้จะแปรรูปทำปุ๋ยอินทรีย์และแท่งเชื้อเพลิง อัตราค่าบริการเก็บไขมันลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆไป 250 บาท เศษของลูกบาศก์เมตรต่อไป (ไม่เกินครึ่งหนึ่งของลูกบาศก์เมตร) คิดเพิ่ม 150 บาท ติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดเขต โทรศัพท์ 0-2281-3012 หรือ http://www.facebook.com/ruksapps  นอกจากนี้ เขตได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่ม LINE “เครือข่ายรณรงค์จัดเก็บไขมัน” ได้.

จากที่ทางเขตจัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ขุดลอกคู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหลนั้น พบว่าปัญหาหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง คือ ไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงขอความร่วมมือโรงแรม 23 มิ.ย. 2560 03:51 23 มิ.ย. 2560 03:52 ไทยรัฐ