วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคช.สมุทรปราการ ฝึกอบรมความรู้ ก.ม.

นายไกรพันธุ์ พรหมานุกุล รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ (สคช.) จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว แก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของสำนักงานฯ ซึ่งหนึ่งในภารกิจ คือ เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน ลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ จากการไม่รู้กฎหมาย.