วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอาจริง “ภาษีลาภลอย” คลังจ่อชงกฎหมายที่ดิน 2 ฉบับเข้า ครม.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือที่เรียกกันว่า “ภาษีลาภลอย” ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยในหลักการจะจัดเก็บภาษีในอัตรา 5% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท เฉพาะกรณีที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเท่านั้น โดยราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ต้องมีสาเหตุจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ และถนน เป็นต้น ทั้งนี้ใน 2-3 สัปดาห์ กระทรวงการคลังจะเสนอ พ.ร.บ.ดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และในคราวเดียวกัน ก็จะเสนอ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ดินฉบับใหม่ให้ ครม.พิจารณาพร้อมกัน โดยยอมรับว่า ภาษีลาภลอยจะมีผลกระทบต่อการซื้อขายที่ดิน ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ผลักภาระภาษีโดยปรับราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ขอให้ประชาชนอย่าซื้อ เพราะปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ราคาบ้านและคุณภาพก็มีให้เลือกมากขึ้น

“การจัดเก็บภาษีดังกล่าว เป็นแนวทางที่หลายประเทศทั่วโลกจัดเก็บภาษีจากราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการของรัฐ ส่วนประชาชนที่ถือครองที่ดินตั้งแต่ดั้งเดิม ไม่ได้ซื้อขาย หรือได้รับจากมรดกก็จะไม่เสียภาษีตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่หากซื้อขายเปลี่ยนมือเพราะเจริญหรือได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐก็ควรจะเสียภาษี”

ส่วนเรื่อง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธินั้น เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาส ให้ผู้เช่าที่ดินนำสัญญาเช่าไปซื้อขายเปลี่ยนมือได้โดยมีกฎหมายรองรับ จากที่กฎหมายเช่าที่ดินไม่เอื้อต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการแก้ไขสัญญาเช่ากรณีที่ให้เช่าช่วงต้องเห็นชอบจากเจ้าของที่ดิน และกรณีที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตต้องทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดินรายใหม่.

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือที่เรียกกันว่า “ภาษีลาภลอย” ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยในหลักการจะจัดเก็บภาษีในอัตรา 5% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 23 มิ.ย. 2560 02:34 ไทยรัฐ