วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นวัตกรรม มทร.พระนครคว้าแชมป์วิจัยเวทีโลก

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หลายอย่างที่ตรงกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0

ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร นักวิจัย มทร.พระนคร เจ้าของงานวิจัยเรื่อง กังหันน้ำขนาดนาโนสำหรับน้ำตกและคลองส่งน้ำ กล่าวว่า กังหันน้ำขนาดนาโน มีชื่อว่า เอ็นไฮฟอล 56 จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้กับน้ำตก และคลองส่งน้ำ หรือแม้แต่กับท่อน้ำทิ้ง ซึ่งหวังช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนต้นน้ำที่ห่างไกลให้ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน เครื่องมีขนาดเล็กเพียง 5 กิโลกรัม สามารถขนย้ายและติดตั้งง่าย ที่สำคัญสามารถกำเนิดแรงดันไฟฟ้าให้จ่ายไฟได้สูงสุดถึง 300 วัตต์ หรือเทียบได้กับการเปิดหลอดไฟแอลอีดี จำนวน 10 หลอด พร้อมกัน โดย เอ็นไฮฟอล 56 มีต้นทุนการผลิตอยู่ประมาณ 15,000 บาท และหากผลิตตั้งแต่ 500 เครื่อง จะมีต้นทุนไม่ถึงเครื่องละ 10,000 บาท ล่าสุดผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถคว้าเหรียญทองการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ด้วย.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หลายอย่างที่ตรงกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ 23 มิ.ย. 2560 01:22 ไทยรัฐ