วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนใช้ “สมุนไพร” รักษาโรค

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีการนำยาสมุนไพรมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพร จะมีทั้งประโยชน์ในการรักษาโรค แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ถูกกับอาการ ไม่ถูกกับโรค หรือปริมาณขนาดที่ใช้ไม่เหมาะสม ก็อาจเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงได้เช่นกัน โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง หากจำเป็นต้องใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ควรปรึกษาเภสัชกร เพราะบางครั้ง ยากับสมุนไพรอาจมีผลกระทบกันภายในร่างกาย บางชนิดอาจไปออกฤทธิ์ขัดกันหรือเสริมฤทธิ์กัน ทั้งยังอาจเพิ่มอาการไม่พึงประสงค์ ตลอดจนผลข้างเคียงที่ไม่เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ สภาเภสัชกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จะจัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560” ภายใต้คำขวัญ “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร” ระหว่าง 24-30 มิ.ย.นี้ ณ ลานอีเดน 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

ปัจจุบันได้มีการนำยาสมุนไพรมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพร จะมีทั้งประโยชน์ในการรักษาโรค แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ถูกกับอาการ ไม่ถูกกับโรค หรือปริมาณ 23 มิ.ย. 2560 01:22 ไทยรัฐ