วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แอสไพรินอาจเสี่ยงเกิดภาวะเลือดออกในสมองของผู้ป่วยสูงวัย

เป็นที่รู้กันมานานว่ายาแอสไพรินมีสรรพคุณป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนในเส้นเลือดแดง ที่อาจนำมาสู่ภาวะ หัวใจวายและโรคลมปัจจุบัน แต่นักวิจัยมีความสนใจว่ายาแอสไพรินอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมองในผู้ป่วยสูงอายุ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ นำทีมโดยปีเตอร์ ร็อธเวลล์ จึงได้ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยกว่า 3,000 รายที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือหัวใจวาย ที่ได้รับยาแอสไพรินทุกวันหรือเทียบเท่ามานานหลายปี โดยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป พบว่ามากกว่า 10 ปีที่ติดตามวิจัยพบว่ามีผู้ป่วย 314 ราย เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 65 ปีมีอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปีเนื่องจากมีเลือดออกอยู่ที่ 1.5% และผู้ป่วยอายุ 75-84 ปี มีอัตราเพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนผู้ป่วยอายุ 85 ปีขึ้นไปมีอัตรา อยู่ที่ 5% การวิจัยนี้ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับขนาดของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลความรุนแรงที่ตามมา นักวิจัยหลายคนชี้ว่าการใช้ยายับยั้งการหลั่งกรด (proton pump inhibitor-PPI) สามารถลดการเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนได้ถึง 90% และการใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดในระยะยาวอาจมีความเสี่ยงน้อย พวกเขาเสนอว่าข้อมูลใหม่ควรให้ความมั่นใจในประโยชน์ของการใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดในวัยสูงอายุ ซึ่งโปรแกรมการรักษาควรได้รับการตรวจสอบทุก 3-5 ปีสำหรับผู้ป่วยที่ใช้แอสไพรินและยายับยั้งการหลั่งกรดด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์โทนี ฟ็อกซ์ แพทย์และเภสัชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจลอนดอน เผยว่า ข้อมูลที่นำเสนอมีความชัดเจนว่าผู้สูงวัยอายุมากกว่า 75 ปี ที่ใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดร่วมกับยาแอสไพรินนั้นน่าจะทำให้ โอกาสเกิดภาวะเลือดออกในสมองลดลง.

เป็นที่รู้กันมานานว่ายาแอสไพรินมีสรรพคุณป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนในเส้นเลือดแดง ที่อาจนำมาสู่ภาวะ หัวใจวายและโรคลมปัจจุบัน แต่นักวิจัยมีความสนใจว่ายาแอสไพรินอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในสมองในผู้ป่วยสูงอายุ 22 มิ.ย. 2560 13:55 ไทยรัฐ