วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนในกรุง

www.bangkok.go.th/publicpark เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร การปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการเกษตร ให้การศึกษาด้าน พฤกษศาสตร์และวิชาการเกษตรแก่ส่วนราชการอื่น เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับเรา ประวัติสำนักงานฯ วิสัยทัศน์/นโยบาย โครงสร้าง และคณะผู้บริหารสำนักงานฯ รายนามผู้บริหาร สารพันความรู้ แนะนำพันธุ์ไม้สวนสาธารณะกรุงเทพมหานครกว่า 70 ชนิด E-Books ดาวน์โหลดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร หนังสือน่าสนใจโดยสำนักงานสวนสาธารณะ และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี พื้นที่สีเขียว ปฏิทินกิจกรรม บริการผ่านเว็บ ติดต่อเรา...

22 มิ.ย. 2560 11:55 ไทยรัฐ