วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีสท์วอเตอร์ โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร

"อีสท์วอเตอร์" โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจรในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และ Thai Water Expo 2017...

นายมงคลยา รุ่งเวชวุฒิวิทยา ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพและนวัตกรรม ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสวอเตอร์ กล่าวว่าอีสวอเตอร์ ได้เข้าร่วมงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2017" และงาน "Thai Water Expo 2017" ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน และงานแสดงเทคโนโลยีประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการน้ำ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ Smart solution for industrial water management

ทั้งนี้ งานดังกล่าว อีสท์วอเตอร์ได้โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจรสู่ผู้นำการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ ด้วยระบบควบคุมแบบรวมศูนย์และระบบสูบส่งน้ำผ่านการควบคุมการสูบส่งน้ำทางไกลแบบศูนย์รวม เพื่อวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำและการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียน้ำ.

"อีสท์วอเตอร์" โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจรในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และ Thai Water Expo 2017... 22 มิ.ย. 2560 11:00 ไทยรัฐ