วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้บุกรุก

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (23 มิ.ย.2560) สิ่งปลูกสร้าง ในน้ำ โดยเฉพาะบ้านเรือนริมน้ำ...จะเจอข้อหาผู้ล่วงล้ำลำน้ำ

ถูกดำเนินคดีทางอาญา ต้องรื้อถอน หรือไม่ก็ถูกยึดไว้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

จำนวนผู้เดือดร้อน ทั้งผู้รู้ ผู้ไม่รู้ ในทะเล ริมแม่น้ำ ลำคลอง มีจำนวนมากมหาศาล

ความเดือดร้อน...นี้ ผมดูข่าวทีวี ได้ยินว่า ระดับรัฐมนตรีท่านรับปาก จะผ่อนผันให้อีก 1 ปี...แต่ในระดับ ครม. ซึ่งมีผลชี้ขาด ยังฟังไม่ชัดเจน...

คุณสุรจิต ชิรเวทย์ อดีต ส.ว.สมุทรสงคราม...บอกผมว่า ทำอย่างไร จะบอกให้ชาวบ้านรู้ อย่าเพิ่งไปเซ็นชื่อรับผิด...เพราะความจริง ชาวบ้านไม่ผิด

บ้านเรือนมากมาย ริมแม่น้ำลำคลอง หรือกระทั่งริมทะเล ปลูกบ้านเรือน อยู่ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม...มีหลักฐานภาพถ่าย ราวตากอวนเรือโป๊ะ สมัยที่อวนทำจากเส้นด้าย จับปลาแล้ว ก็ต้องมาซักล้าง แล้วย้อมน้ำกะเตา

วันนี้ไม่มีราวตากอวน ไม่มีเรือนแพ แต่บ้านเรือนที่ปลูกริมน้ำ ตามสภาพอาชีพก็ยังมีอยู่

แม่น้ำแม่กลอง เมื่อหก-เจ็ดสิบปีที่แล้ว สมัยทรายในแม่น้ำ ไม่ถูกดูดขึ้นไปทำถนน...หน้าแล้ง ดอนทรายโผล่...ชาวบ้านต้องเอาขอนไม้มาทอดจากแม่น้ำ...ต่อไปกลางแม่น้ำ

บ้านเรือน ร้านค้าริมคลองยังมี อย่างที่บางน้อย อัมพวา...ปักเสาริมคลอง ใต้ถุนเกือบทุกบ้านยังมีเรือ

ต่อมา เมื่อมีเรือเครื่องวิ่งเร็ว รุกแผ่นดินใต้ถุนบ้านเข้าไป...มองด้วยตาเห็น บ้านรุกลำน้ำ แต่ความจริง ความเปลี่ยนแปลงทำให้ น้ำต่างหาก...รุกบ้าน

ก็เมื่อชาวบ้านริมน้ำมีวิถีชีวิตอย่างนี้ ถ้ายึดเอาน้ำเป็นเขต...ของเจ้าท่า แน่ใจแล้วหรือว่า การใช้กฎหมาย ไล่รื้อ หรือยึด หรือคิดเงินค่าเช่า...นั้นถูกต้อง

ข้อสังเกตหนึ่งจากคุณเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ...

กรณีอาคารบ้านเรือนในเขตอุทยานแห่งชาติ ชุมชุนเกาะช้าง ชุมชนมอแกนเกาะสุรินทร์ ชุมชนมอแกนเกาะเหลา ชุมชนเกาะปันหยี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผ่อนผันให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ได้

แม้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้อาคารและบ้านเรือนเป็นประเภทของสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่พึงอนุญาตได้แล้วก็ตาม

แต่ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับใหม่ ก็จะเป็นกรณีที่กรมเจ้าท่าไม่สามารถอนุญาตได้ จะนำความเดือดร้อนของราษฎรในหลายๆชุมชน

ผมเพิ่งอ่าน นิทานชาวไร่...น.อ.สวัสดิ์ จันทนี เล่าว่า ปี 2471 นำ ร.ล.ลิ่วทะเล ไปสำรวจสมุทรศาสตร์ ในทะเลหน้าเมืองพังงา เกาะปันหยีมีบ้านหลายหลัง แต่บ้านไม่ได้ตั้งบนพื้นดิน เพราะไม่มีดินให้ปลูก

ชาวบ้านปักเสาระเกะระกะ เหมือนกับร้านตากอวนของชาวประมงสมุทรปราการ ปลูกบ้านซึ่งน่าจะเรียกทับบนเสา มีสะพานเดินถึงกัน (วันนี้ เด็กเกาะปันหยีมีสนามฟุตบอลลอยน้ำให้เล่น)

ทั้งบ้าน ทั้งสนามฟุตบอล ตามวิถีชีวิตก่อนเก่า...เหล่านี้ จะกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย...

โทษฐานบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ...ตามกฎหมายเจ้าท่า

ผมเลือกพูดเฉพาะกรณีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านตลาดน้ำบางน้อย อัมพวา หรือชาวเกาะปันหยี...ที่รัฐบาลทหารจะต้องรับรู้ และเว้นช่องว่าง...เอาไว้ให้ชัด

คนละเรื่องกับอาคาร โรงแรม หลังใหญ่ๆของนายทุน ที่สุมหัวสร้างกันไว้...จนแม่น้ำใหญ่ๆ กระทั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง แคบลง...นี่คือผู้บุกรุกผู้ล่วงล้ำลำน้ำตัวจริง ที่ต้องเร่งจัดการ.

กิเลน ประลองเชิง

22 มิ.ย. 2560 09:37 ไทยรัฐ