วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอาให้ชัวร์

ขอแจ้งข่าวด่วนถึงบรรดาน้องพี่น้าอาป้าลุง ที่ไปลงทะเบียนคนจนเพื่อขอรับสวัสดิการจาก รัฐบาล 14.1 ล้านคน

ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป รัฐบาลนายกฯบิ๊กตู่จะระดมจ้างนักศึกษาทั่วประเทศ 60,000 คน เดินสายเคาะประตูบ้านเพื่อขอพบท่านแบบถึงเนื้อถึงตัว

ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือไกล ไม่ว่าอยู่ในเมืองหรือนอกเมือง ไม่ว่าท่านอยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางดอยฯลฯ...

จะมีน้องๆนักศึกษาดั้นด้นเดินทางไปพบท่านตามที่ระบุในทะเบียนคนจน จนครบ 14.1 ล้านคนภายในเวลา 1เดือน

ต้องใช้งบจ้างนักศึกษาถึง 900 ล้านบาทเชียวนะโยม

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องระดมจ้างกองทัพนักศึกษา 60,000 คน เพื่อไปสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ลงทะเบียนคนจนให้เห็นภาพชัดเจน

โดยนักศึกษาจะนำแบบสอบถาม (สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำ) ไปขอคำตอบจากผู้ลงทะเบียนคนจนเหมือนกันทุกคน

เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสมาชิกครอบครัว อาชีพการงาน ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน รายรับรายจ่าย ภาระหนี้สิน และอื่นๆอีกหลายประเด็น

ข้อมูลจากการสำรวจโดยตรง และข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นดัชนีชี้วัดว่าใครเป็นคนจนตัวจริงเสียงจริง?

ใครมั่วนิ่มไปลงทะเบียนคนจนหวังเงินแจกฟรีจากรัฐบาล?

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยที่รัฐบาลทุ่มทุนจ้างนักศึกษา 60,000 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองผู้ลงทะเบียนคนจนทั้ง 14.1 ล้านรายให้เหลือเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน มีคุณสมบัติตรงตามสเปกที่กำหนดไว้ 5 ประการ

1, ต้องเป็นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

2, ต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

3, มีเงินฝาก หรือสลากออมสินหรือสลาก ธ.ก.ส.รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย

4, มีที่ดินทำกินไม่เกิน 10 ไร่ และ 5, มีบ้านไม่เกิน 25 ตารางวา

ท่านผู้ใดที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไข จะถูกตัดชื่อออกจากทะเบียนคนจนทันที!!

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าโครงการจ้าง นักศึกษาเดินสายเคาะประตูบ้านเพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจว่าใครจนจริงใครจนปลอมจะเกิดผลดีอย่างสำคัญถึง 3 ประการคือ...

1, ช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบช่วยเหลือ คนได้อีกอื้อซ่า เพราะคนที่ไม่ยากจนจริงๆจะถูกสกรีนออกจากบัญชีคนจนราว 20 เปอร์เซ็นต์

2, ช่วยให้คนที่ยากจนจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มมากกว่าเดิม

3, ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจ คนจน 14.1 ล้านราย สามารถนำไปต่อยอด เป็นนโยบายอื่นๆในระยะยาว

“แม่ลูกจันทร์” คำนวณคร่าวๆ พบว่านักศึกษา 1 คนต้องเคาะประตูบ้านผู้ลงทะเบียนคนจน 230 คน ในเวลา 1 เดือน

นักศึกษา 1 คน ต้องเดินสายสำรวจประชาชน 7 คนต่อ 1 วัน

เมื่อทำงานครบ 1 เดือนจะได้เงินค่าจ้างจากรัฐบาล 15,000 บาทต่อคน

หรือเฉลี่ยนักศึกษา 1 คนได้รับค่าจ้างจากรัฐบาล 500 บาทต่อวัน

หักค่ารถ 100 บาท หักค่าก๋วยเตี๋ยวอีก 100 บาท

ยังเหลือเงินติดกระเป๋าอีกวันละ 300 บาทสบายๆ.

"แม่ลูกจันทร์"

22 มิ.ย. 2560 09:04 ไทยรัฐ