วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักโหราศาสตร์รวมพลังเพื่อคนพิการ

งานพยากรณ์การกุศลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเริ่มแล้ว! มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ฯ โดย คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม จัดงานพยากรณ์การกุศลแห่งปี “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” รวม 40 นักโหราศาสตร์ชั้นนำมาร่วมทำนายดวงชะตาราศีในศาสตร์ต่างๆ นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ฯ เพื่อคนพิการ ที่ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ไฮไลต์ในปีนี้มีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การพยากรณ์หลายแขนง อาทิ เจ้าของศาตร์ “เบอร์มงคล” อ.พลชย กุลเบญจสิริ ซึ่งกล่าวว่า ศาสตร์ตัวเลขนี้มีมานานแล้ว เป็นศาตร์ไคโร ไม่ว่า จะเป็นเลขบัตรประชาชน เลขบัญชี หรือทะเบียน รถ ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา แม้กระทั่งตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถส่งผลต่อชีวิต ก่อให้เกิดพลังงานต่อผู้ใช้ สำหรับหลักการเลือกเบอร์มือถือนั้น จะต้องเลือกเบอร์ให้เหมาะสมกับตัวผู้ใช้ เบื้องต้นใช้ศาสตร์ผลรวมของเลขทั้ง 10 หลักโดยนำเลข 10 ตัวมาบวกรวมกัน เลขที่จัดอยู่ในกลุ่มดี ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 9, 14, 15, 19, 24, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 69 และ 79 เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมี อ.ชินธิป คงเอกบุญสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและนรลักษณ์ศาสตร์ กล่าวว่า ศาสตร์นี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล สามารถยืนยันได้มีการเรียบเรียงและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน มีสถิติที่น่าเชื่อถือ เป็นศาสตร์ที่มีครูบา อาจารย์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ความน่า เชื่อถือและความแม่นยำจะเกิดขึ้นได้โดยผู้ตรวจดวงชะตา จะต้องมีข้อมูลของตนเองที่ชัดเจน ละเอียด และไม่มีการปิดบังซ่อนเร้น ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่ต้องมี คือ วัน-เดือน-ปี เกิด เวลาเกิด หรือที่เรียกว่าเวลาตกฟาก และหากมีจังหวัดที่เกิดด้วย จะทำให้แม่นยำยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ อ.ชัญญา สุวรรณคีรี นักพยากรณ์ศาสตร์พม่า ที่ใช้ตัวเลข วันเดือน ปีเกิด ในการทำนาย ซึ่ง ความโดดเด่นของศาสตร์นี้จะให้ความแม่นยำและเจาะรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งจะใช้ปฏิทินร้อยปีในการคำนวณควบคู่กัน...งานนี้จัดถึงวันที่ 25 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.00 น. สามารถซื้อบัตรพยากรณ์แบบวันต่อวัน ในราคาใบละ 400 บาท.

งานพยากรณ์การกุศลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเริ่มแล้ว! มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ฯ โดย คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม จัดงานพยากรณ์การกุศลแห่งปี “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” 21 มิ.ย. 2560 16:07 ไทยรัฐ