วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค่าแรงแพง

สมาชิกสภากาแฟล้อมวง นินทากันนํ้าลายแตกฟอง

กรณีสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรขอเพิ่มงบรายจ่ายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จากที่ตั้งเบิกไว้ 8.6 ล้านบาท ขออัพเป็น 77 ล้านบาท

เพิ่มพรวดเดียว 8 เท่าตัว!!

มันจึงเกิดความผิดปกติอย่างแรง

“แม่ลูกจันทร์” มองในแง่ดีว่า กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน ชุด อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ไม่ได้อาสามาทำงานฟรีๆ

ต้องจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายวัน ต้องเลี้ยงอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และหางเครื่องต่างๆ ครบวงจร

เมื่อรวมแล้วย่อมเป็นรายจ่ายก้อนโต

แต่การขอเพิ่มงบจาก 8.6 ล้านบาท เป็น 77 ล้านบาท เกินความจำเป็นไปมากทีเดียว

เพราะ กรธ.ของ อจ.มีชัยเหลืออายุใช้งานไม่เกินสิ้นปี

เมื่อทำงานเสร็จตามกรอบเวลาก็ต้องแยกย้ายสลายวง

การจะขอเพิ่มงบรายจ่ายจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ล่าสุด มีคำชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องขอเบิกงบค่าใช้จ่าย กรธ.เพิ่มขึ้นอีกก้อนโต

เป็นการเตรียมงบสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดตามความจำเป็น

เช่น...ถ้าหาก กรธ.ยกร่าง ก.ม.ลูก 10 ฉบับไม่เสร็จภายใน 240 วัน

หรือมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน...ต้องยืดโรดแม็ปออกไป

จะได้มีงบสำรองจ่ายเบี้ยประชุม กรธ.ได้อีก 9 เดือน

“แม่ลูกจันทร์” ขอเสนอความเห็นแตกต่างอีก 4 ประเด็น

ข้อที่ 1,ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดกรอบเวลาให้ กรธ.ต้องจัดทำร่าง ก.ม.ลูกให้เสร็จภายใน 240 วัน

เป็นความรับผิดชอบของ กรธ.ต้องทำให้เสร็จก่อนเส้นตาย

ข้อที่ 2, โดยปกติการเบิกงบค่าใช้จ่าย กรธ.เผื่อไว้ล่วงหน้าอย่างเก่งก็ไม่ควรเกิน 3 เดือน

มีเหตุอะไรที่ต้องเผื่อไว้ยาวถึง 9 เดือน??

ข้อที่ 3, การตั้งงบเบิกค่าใช้จ่าย กรธ.เกินกรอบเวลาไปอีก 9 เดือน ยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอย่างที่มีข่าวลือ

ข้อที่ 4, ตัวเลขค่าใช้จ่ายของ กรธ.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.8 ล้านบาทต่อเดือน

ถ้าขอเบิกล่วงหน้า 9 เดือน จะต้องไม่เกิน 26 ล้านบาท

การขอเพิ่มงบไปถึง 77 ล้านบาท จึงเป็นเรื่องน่าสงสัยด้วยประการฉะนี้แล

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ รับเบี้ย ประชุมเนื้อๆวันละ 6,000 บาทต่อคน

อจ.มีชัย ในฐานะประธาน กรธ.รับเบี้ยประชุม 9,000 บาทต่อวัน

แพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 30 เท่าตัว

ล่าสุด กรธ.ชุดนี้ขยันประชุมมาแล้ว 332 ครั้ง รับเบี้ยประชุมสะดือบานไปแล้ว 2 ล้านบาทต่อคน

ส่วน “ท่านประธานมีชัย” รับเน็ตๆ 3 ล้านบาทพอดิบพอดี

เอาเถอะ...ถึงค่าตัว อจ.มีชัย จะแพงหูฉี่ก็จริง

แต่ฝีมือร่างกฎหมายของ อจ. มีชัยก็ยอดเยี่ยมไร้เทียมทาน

1,ทำให้ได้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากที่สุด หรือแก้ไม่ได้ตลอดไป

2,ทำให้ประชาธิปไตยเต็มใบเหลือครึ่งใบเท่านั้นเอง

ถ้าไม่ใช่ “มีชัย” ทำไม่ได้อย่างนี้ นะคุณ.

“แม่ลูกจันทร์”

21 มิ.ย. 2560 09:26 ไทยรัฐ