วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถึงเวลารัฐชงปลดล็อกที่ดิน ส.ป.ก. 3 กิจการพลังงานใช้ประโยชน์ได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ให้พิจารณาหาทางออกกรณีปัญหาการใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ดำเนินการด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมาก หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุด ได้พิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (บอร์ด ส.ป.ก.) ที่ยินยอมให้นำทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ซึ่งทำให้ต้องหยุดการผลิตปิโตรเลียมบนบกของ 7 บริษัททันที โดยมีมูลค่าการผลิตวันละ 50 ล้านบาท และมีผลกระทบต่อเนื่องถึงการส่งรายได้ค่าภาคหลวง และภาษีให้ท้องถิ่นด้วย

“กรณีแหล่งสิริกิติ์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ได้สัมปทานเมื่อปี 2520 กว่าๆ สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่การประกาศปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกิดขึ้นเมื่อปี 2530 กว่าๆ ซึ่งผู้ได้รับสัมปทานเช่าที่ดิน รับคนพื้นที่ทำงาน ชาวบ้านมีรายได้ และมีภาษีเข้าท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเกี่ยวกับการใช้ดินที่ ส.ป.ก.”

ทั้งนี้ การแก้ปัญหามี 4 แนวทางคือ 1.ประกาศเพิกถอนพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นที่ราชพัสดุ และรายได้จะเข้ากระทรวงการคลัง เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์ 2.แก้กฎหมาย ซึ่งใช้เวลานาน 3.ใช้อำนาจตามมาตรา 19 มาตรา 30 ของ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยออกระเบียบมาแก้ปัญหา ซึ่งจะปลดล็อกกรณีกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ตั้งในพื้นที่ ส.ป.ก.ได้ แต่ปลดล็อกการทำปิโตรเลียมและแร่ไม่ได้ เพราะนำทรัพยากรไปใช้ตามกฎหมายอื่น และ 4.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ซึ่งทุกแนวทางต้องปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม ไม่มีข้อยกเว้น

นายวิษณุกล่าวว่า ในวันนี้ (20 มิ.ย.) จะเสนอ 4 แนวทางให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ให้ 3 กิจการใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ได้ คือ ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน และแร่ โดยมี 7 ประเด็นตามที่นายกฯสั่งการ คือ 1.จำกัดขอบเขตเฉพาะพื้นที่ ส.ป.ก.ที่เป็นปัญหาเท่านั้น ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส.ป.ก.อื่น 2.พื้นที่ที่นำมาใช้ ต้องมีสภาพไม่อุดมสมบูรณ์ 3.มีการลงทุนสูง และเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานเดิม ไม่ใช่สัญญาใหม่ 4.เกิดประโยชน์กับสาธารณะ 5.มีผลประโยชน์ตอบแทนเกษตรกร 6.พิจารณาผลเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ 7.ไม่ให้ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต แต่ต้องเสนอตามขั้นตอน โดยรายงานขึ้นมาจากอำเภอ จังหวัด และเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินที่มี รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน แล้วเสนอเข้า ครม. และต้องออกเป็นกฎกระทรวงด้วย.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ให้พิจารณาหาทางออกกรณีปัญหาการใช้พื้นที่ ส.ป.ก. 20 มิ.ย. 2560 04:53 ไทยรัฐ