บริการข่าวไทยรัฐ

กำแพงบนทะเลทราย

ความคืบหน้าของแนวกำแพงยาวสุดลูกหูลูกตาตัดผ่านทิวเขา กั้นระหว่างชายแดนของประเทศอียิปต์และอิสราเอล โดยมุมนี้มองจากทางฝั่งอิสราเอล ซึ่งมีการสร้างถนนเลียบตามไปกับแนวกำแพง ซึ่งก่อสร้างขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของทะเลทรายเนเกฟ โดยกำแพงดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และโดยเฉพาะผู้ก่อการร้าย.