วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกมันฯ แบบ KAS

โดย สะ-เล-เตต้นฤดูฝนได้เวลาปลูกพืชให้เทวดาเลี้ยง วันนี้มีเทคนิคการปลูกมันสำปะหลังต้นฤดูฝนมาเล่าสู่กันฟัง

เป็นเทคนิคของ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ได้ไปทำแปลงทดลองไว้ที่ วิสาหกิจชุมชนห้วยตาดข่า ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มาตั้งแต่ปี 2554...ได้ผลผลิตเพิ่ม 47% ต้นทุนลดลง 35% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรทำกัน

เป็นวิธีการที่เรียกกว่า เกษตรครบวงจร KAS (KUBOTA Agri Solutions)

สาเหตุที่ทำให้ได้ผลผลิตและลดต้นทุนได้มาก เนื่องจากมีการนำเครื่องจักรกลมาใช้ ผิดกับวิธีการแบบดั้งเดิมที่จะใช้แรงงานคนเป็นหลัก เลยทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

ความแตกต่างของวิธีการปลูก วิธีดั้งเดิมต้องจ้างคนตัดท่อนพันธุ์ ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยรองพื้น ลงท่อนพันธุ์แล้วกลบหลุม ทุกอย่างใช้คนหมด มีต้นทุนอยู่ที่ 1,291 บาทต่อไร่...ส่วนวิธี KAS ทุกอย่างใช้เครื่องจักรกลทั้งหมด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เพราะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ วิธีการดั้งเดิมเกษตรกรต้องจ้างรถไถมาพรวนดินอยู่แล้ว และจ้างคนทำอย่างอื่นทีหลัง...แต่วิธี KAS ไถพรวนดิน ยกร่อง ตัดท่อนพันธุ์ ใส่ปุ๋ย ลงปลูกท่อนพันธุ์ไปได้พร้อมกันเลย

แต่กระนั้นวิธี KAS มีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้น นั่นคือ ค่ากำจัดวัชพืชไร่ละ 200 บาท...ในขณะที่วิธีการดั้งเดิม ไม่มีค่ากำจัดวัชพืช เพราะเกษตรกรปล่อยให้วัชพืชอยู่ยังไงอยู่อย่างงั้นไป จนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต

ด้วยเหตุนี้นี่แหละ วิธีการปลูกแบบดั้งเดิมจึงได้ผลผลิตเฉลี่ยแค่เพียงไร่ละ 2.3 ตัน ในขณะที่การปลูกมันสำปะหลังต้นฤดูฝนแบบ KAS ให้ผลผลิตไร่ละ 3.4 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 47%

และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต จากวิธีการเดิมๆมีต้นทุนอยู่ที่ กก.ละ 0.60 บาท วิธีการ KAS มีต้นทุนเพียง กก.ละ 0.39 บาท...ทำให้ต้นทุนลดลงไป 35%.

สะ–เล–เต

19 มิ.ย. 2560 12:26 ไทยรัฐ