วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรีฑาเปิดตัวขุนพลสู้ศึกซีเกมส์ วางเป้าอย่างน้อย 14 ทอง

สมาคมกีฬากรีฑาฯ เปิดโผรายชื่อนักกรีฑาทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 เดือน ส.ค.นี้ ที่มาเลเซีย “แฝดเล็ก” พล.ต.ต.ศุภวณัฐ อาริยะมงคล หัวหน้าผู้ฝึกสอน วางเป้า 14 เหรียญทอง ส่วนมาราธอนชาย ที่มีชื่อ นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์ ติดธง เป็นนักวิ่งจากชมรมบางขุนเทียน ที่มีผลงานสถิติแข่งขันในต่างประเทศน่าจับตามอง ปัจจุบันเป็นแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล...

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อทีมชาติชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19-30 ส.ค.นี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดังนี้ชาย 100 ม. กฤษฎา นามสุวรรณ, จีรพงษ์ มีนาพระ/200 ม. ชาย จีรพงษ์ มีนาพระ, ศิริพล พันธ์แพ/400 ม. พิชยะ สุนทรท้วม, วิษณุ โพธิ์ศรี/ 800 ม. จิรายุ ปรีนารัมย์, โยธิน ยาประจันทร์/1,500 ม. โยธิน ยาประจันทร์/4×100 ม. จรัญ สะเทิงรัมย์, กฤษฎา นามสุวรรณ, บัณฑิต ช่วงชัย, รัตนพล โสวัน, ณัฐพงศ์ วีระวงศ์ตนศิริ, ศักดิ์ชัย เหล่ามูล/วิ่ง 4×400 ม. ชาย คุณานนต์ สุขแก้ว, ณัฐพงษ์ คงกระพันธ์, อภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี, ศิรขรินทร์ วรรณสา, ญาณากร หมุนรอด, พิชยะ สุนทรท้วม/วิบาก 3,000 ม. ธรรพ์ณธร ไกรยราช, ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม/รั้ว 110 ม. จำรัส ฤทธิเดช อภิสิทธิ์ พวงลำไย/รั้ว 400 ม. ณัฐพงษ์ ขนอม, กฤษดา บุญมูล/เดิน 20 กม. กิตติพงศ์ จอนด้วง/เดิน 10 กม.อาทิตย์ ศรีวิชัย/มาราธอน บุญถึง ศรีสังข์, นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์/5,000 ม. สัญชัย นามเขต/10,000 ม. บุญถึง ศรีสังข์, สัญชัย นามเขต/ทุ่มน้ำหนัก ชาย พร้อมรบ จันทิมา, ธวัต คชินทร์/ขว้างจักร ณรงค์ เบญจรูญ, อรุณศิลป์ มาลาศรี/ขว้างค้อน ตันติพงษ์ เพชรศรีชา, กิตติพงษ์ บุญมาวัน/พุ่งแหลน ชาย พีระเชษ จันทรา, หัสดิน รอดมณี/กระโดดไกล สุทธิศักดิ์ สิงขร, ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา/เขย่งก้าวกระโดด วรัญญู คงนิล, ปรัชญา เทพรักษ์/กระโดดสูง ณัฐพงศ์ แก้วมณี, ณรงค์ฤทธิ์ เกตุแสง/กระโดดค้ำ ปรณต ภูระหงษ์, ภาสพงศ์ อ่ำสำอางค์

หญิง 100 ม. ทัศพร วรรณกิจ, อรอุมา เชษฐา/ 200 ม. หญิง ทัศพร วรรณกิจ, กัลยรัตน์ ปากดี/400 ม. ศุภนิต พูลเกิด, พรพรรณ เหิมฮึก/800 ม. อภิญญา อาธิเวช/4×100 ม. หญิง อรอุมา เชษฐา, กัลยรัตน์ ปากดี, สุภาวรรณ ธิปัตย์, สุรีวรรณ รูนัน, ปาริฉัตร เจริญสุข, จีระวรรณ/4×400 ม. ตรีวดี ยงพันธ์, อัจจิมา เอ่งฉ้วน, ศุภนิต พูลเกิด, พรพรรณ เหิมฮึก, ธัญพิมล แก้วดี, ปิยะฉัตร ขาวล้วน/1,500 ม. วรพรรณ นวลศรี/5,000 ม. วรพรรณ นวลศรี, สุณีกา ปรีชาโปร่ง/มาราธอน ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์/ทุ่มน้ำหนัก อารีรัตน์ อินทดิษฐ์, สาวิตรี ทองฉาว/ขว้างจักร สุเบญรัตน์ อินแสง, จารุวรณ สร้อยเสนา/ขว้างค้อน มิ่งกมล คุ้มผล, ปานวาส กิมสร้าง/พุ่งแหลน ณัฎฐา นาชาญ, จริยา วิชัยดิษฐ์/กระโดดไกล ปริญญา เฉื่อยมะเริง, กชกร คำเรืองศรี/ เขย่งก้าวกระโดด ปริญญา เฉื่อยมะเริง/กระโดดสูง วนิดา บุญวรรณ/กระโดดค้ำ ชญานิศา ชมชื่นดี, สุทธิกานต์ คำมูล/รั้ว 100 ม. สุชาดา มีศรี/รั้ว 400 ม. จุฑามาศ โขนขำ, วาสนา วินาโท/เดิน 10 กม. ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ/สัตกรีฑา สุนิสา โคตรสีเมือง, วาสนา วินาโท

“แฝดเล็ก” พล.ต.ต.ศุภวณัฐ อาริยะมงคล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า แม้ว่าครั้งก่อนจะได้ 17 เหรียญทองในซีเกมส์ที่สิงคโปร์ แต่เป้าหมายเบื้องต้นในครั้งนี้ มองไว้ที่ 14 เหรียญทองไว้ก่อน สำหรับมาราธอนชาย ซึ่ง นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์ เป็นนักวิ่งจากชมรมบางขุนเทียนที่มีผลงาน และสถิติจากการแข่งขันในต่างประเทศเป็นที่น่าจับตามอง ซึ่งปัจจุบันเป็นแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล.

สมาคมกีฬากรีฑาฯ เปิดโผรายชื่อนักกรีฑาทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 29 เดือน ส.ค.นี้ ที่มาเลเซีย “แฝดเล็ก” พล.ต.ต.ศุภวณัฐ อาริยะมงคล หัวหน้าผู้ฝึกสอน วางเป้า 14 เหรียญทอง 19 มิ.ย. 2560 10:39 ไทยรัฐ