วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้านแก้ ก.ม.


เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ปักหลักนั่งอยู่หน้าห้องที่มีการจัดเวทีการทำประชาพิจารณ์แก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4 ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คัดค้านการแก้กฎหมาย หลังจัดเวทีมาแล้ว 3 ครั้ง.