วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้านแก้ ก.ม.


เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ปักหลักนั่งอยู่หน้าห้องที่มีการจัดเวทีการทำประชาพิจารณ์แก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4 ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คัดค้านการแก้กฎหมาย หลังจัดเวทีมาแล้ว 3 ครั้ง.

เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ปักหลักนั่งอยู่หน้าห้องที่มีการจัดเวทีการทำประชาพิจารณ์แก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4 ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คัดค้านการแก้กฎหมาย หลังจัดเวทีมาแล้ว 3 ครั้ง. 19 มิ.ย. 2560 07:25 ไทยรัฐ