วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุดมศึกษาเอกชนยังมี 4.8 หมื่นที่นั่งรองรับ นร.

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 47 แห่งยังมีที่นั่ง 47,795 คน รองรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ดังนี้

ม.กรุงเทพ 1,500 คน, ม.เกริก 1,585 คน, ม.เกษมบัณฑิต 2,000 คน, ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 840 คน, ม.กรุงเทพธนบุรี 1,000 คน, ม.คริสเตียน 685 คน, ม.เจ้าพระยา 115 คน, ม.เซนต์จอห์น 250 คน, ม.เทคโนโลยีมหานคร 900 คน, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2,000 คน, ม.ตาปี 200 คน, ม.ธนบุรี 1,000 คน, ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 1,280 คน, ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิก 195 คน, ม.นอร์ทกรุงเทพ 1,800 คน, ม.เนชั่น 260 คน, ม.ปทุมธานี 1,000 คน, ม.พายัพ 1,500 คน,

ม.ฟาฏอนี 560 คน, ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,650 คน, ม.รังสิต 2,000 คน, ม.ราชธานี 890 คน, ม.ราชพฤกษ์ 460 คน, ม.วงษ์ชวลิตกุล 1,345 คน, ม.ศรีปทุม 2,500 คน, ม.สยาม 2,500 คน, ม.หอการค้าไทย 2,500 คน, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2,300 คน, ม.หาดใหญ่ 1,730 คน, ม.อัสสัมชัญ 200 คน, ม.อีสเทิร์นเอเชีย 600 คน, วิทยาลัยเชียงราย 270 คน, ว.เซนต์หลุยส์ 100 คน, ว.เซาธ์อีสท์บางกอก 500 คน, ว.ดุสิตธานี 200 คน, ว.ทองสุข 740 คน,

ว.เทคโนโลยีภาคใต้ 300 คน, ว.เทคโนโลยีสยาม 2,495 คน, ว.เทคโนโลยีจิตรลดา 90 คน, ว.นครราชสีมา 1,950 คน, ว.นอร์ท–เทิร์น 100 คน, ว.บัณฑิตเอเชีย 720 คน, ว.สันตพล 180 คน, ว.อินเตอร์เทคลำปาง 100 คน, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 500 คน, ส.รัชต์ภาคย์ 1,990 คน และ ส.อาศรมศิลป์ 215 คน.

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 47 แห่งยังมีที่นั่ง 47,795 คน รองรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน 19 มิ.ย. 2560 04:46 19 มิ.ย. 2560 04:47 ไทยรัฐ