วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.จริยธรรม โต้อุ้ม 7 สนช.โดดร่ม ยืนกรานการลามีเหตุผลจำเป็น

กก.จริยธรรม ปฏิเสธอุ้ม 7 สมาชิก สนช.โดดประชุม เห็นพ้องไม่ผิดจริยธรรม ยกเหตุผลการยื่นใบลาเพราะมีภารกิจจำเป็น ชี้ช่องหากยังกังขาให้ยื่นประธาน สนช.ขอเปิดเผยผลสอบจริยธรรมได้ แจงแก้ข้อบังคับ สนช.โละทิ้งการขาดลงมติประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหารัฐธรรมนูญปี 2560 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 60 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช.ในฐานะกรรมการจริยธรรม สนช. กล่าวถึงผลสอบกรณี 7 สนช.ที่ขาดการประชุมไม่ผิดจริยธรรมว่า ไม่ใช่การอุ้ม 7 สนช. เพราะได้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนรายละเอียดทุกอย่างทั้งใบลา การอนุมัติลา ภารกิจที่สมาชิกกต้องไปปฏิบัติต่างมีหลักฐานและมีเหตุผลทั้งสิ้น ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแล้ว ก็เห็นชอบตามนั้น และเมื่อเข้าสู่ที่ประชุม สนช. สมาชิกทุกคนเห็นชอบกับผลสอบว่า ไม่ผิดจริยธรรม เพราะเห็นว่า การลาของสมาชิกแต่ละคนมีเหตุผล แต่เมื่อสังคมมองว่า เป็นการอุ้มกันก็เป็นดุลยพินิจแต่ละคน แต่สำหรับตนดูแล้วยอมรับได้

ทั้งนี้ การที่สังคมยังคลางแคลงใจ อยากให้เปิดเผยผลสอบดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ ขอให้ทำเรื่องมายัง สนช.ให้เปิดเผย ซึ่งประธาน สนช.จะนำเรื่องหารือต่อที่ประชุม สนช.เพื่อขออนุมัติ ไม่น่ามีปัญหา ส่วนที่ สนช.เห็นชอบกับร่างข้อบังคับการประชุม สนช.ฉบับใหม่ที่ตัดเรื่องการขาดลงมติในที่ประชุม สนช.ทิ้งไปนั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้นับการขาดประชุมเฉพาะกรณีการเข้าประชุมเท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงเรื่องการลาลงมติ หากจะไปบัญญัติให้นับรวมเรื่องการขาดลงมติเป็นการขาดประชุมเหมือนข้อบังคับ สนช.ฉบับเก่านั้น จะเป็นการละเมิดต่อสมาชิก สนช. ซึ่งการร่างข้อบังคับก็มีการถกเถียงกันมาก อยากให้ถือวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับเดิม แต่ประธานคณะกรรมาธิการทุกคณะจะกำชับสมาชิกให้รักษามาตรฐานเดิม เพราะแม้ข้อบังคับจะไม่กำหนดไว้ แต่สังคมจับตามอง หากขาดมากๆ จะถูกร้องเรียนและตรวจสอบแน่ 

กก.จริยธรรม ปฏิเสธอุ้ม 7 สมาชิก สนช.โดดประชุม เห็นพ้องไม่ผิดจริยธรรม ยกเหตุผลการยื่นใบลาเพราะมีภารกิจจำเป็น ชี้ช่องหากยังกังขาให้ยื่นประธาน สนช.ขอเปิดเผยผลสอบจริยธรรมได้ แจงแก้ข้อบังคับ สนช.โละทิ้งการขาดลงมติประชุมเพื่อให้สอด 18 มิ.ย. 2560 16:40 ไทยรัฐ