บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้คนต้องการเลือกตั้งโดยเร็ว เชื่อได้ ส.ส.เข้าสภาฯ ดีกว่าทุกครั้ง

โพลชี้คนต้องการเลือกตั้งโดยเร็ว เพราะอยากเห็นบ้านเมืองก้าวหน้า โดยร้อยละ 88.20 ตั้งใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รักษาสิทธิของตนเอง พร้อมเชื่อเลือกตั้งรอบนี้ ได้ ส.ส.เข้าสภาฯ ดีกว่าทุกครั้ง ...

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,237 คน เกี่ยวกับการเลือกตั้งยังคงเป็นประเด็นร้อน และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองออกมาเป็นระยะๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาแล้วก็ตาม ก็ใช่ว่าการเลือกตั้งทั่วไป และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว สรุปได้ดังนี้ 

เมื่อถามว่า ประชาชนต้องการให้มีเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงใด? อันดับ 1 ร้อยละ 28.29 ระบุว่า โดยเร็ว เพราะอยากเห็นบ้านเมืองก้าวหน้า ปัญหาต่างๆ คลี่คลาย การเลือกตั้งมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 26.19 ระบุ ตามโรดแม็ปของนายกฯ ที่ยังไม่ได้กำหนดเวลา เพราะจะได้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ควรมีความพร้อมทุกๆ ด้าน อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 21.75 ภายในปี พ.ศ. 2561 เพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุด เป็นเวลาที่เหมาะสม ทุกฝ่ายมีเวลาเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น ฯลฯ อันดับ 4 ร้อยละ 15.52 ภายในปี พ.ศ. 2560 นี้ เพราะนายกฯ เคยประกาศไว้ว่าจะเลือกตั้งในปี 2560 หลังจากประกาศใช้ รธน.ฉบับใหม่ ก็ควรจะมีการเลือกตั้งได้แล้ว ฯลฯ และ อันดับ 5 ร้อยละ 8.25 ไม่แน่ใจ

ต่อข้อถาม สิ่งที่ประชาชนตั้งใจสำหรับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ คือ อันดับ 1 ร้อยละ 88.20 ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รักษาสิทธิของตนเอง อันดับ 2 ร้อยละ 76.96 เลือกคนดี คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน อันดับ 3 ร้อยละ 66.21 อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัว อันดับ 4 ร้อยละ 65.72 ไม่ขายเสียง ไม่ชี้นำ /การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ อันดับ 5 ร้อยละ 46.81 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้น่าจะได้ ส.ส.เข้าสภาฯ แบบใด? อันดับ 1 ร้อยละ 47.62 เชื่อว่า ดีขึ้นกว่าทุกครั้ง เพราะเชื่อว่า รธน.ฉบับใหม่จะทำให้ได้นักการเมืองที่ดีเข้ามาทำงาน คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 46.80 เชื่อว่า เหมือนเดิม เพราะพฤติกรรมนักการเมืองเปลี่ยนแปลงยาก ยังคงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก น่าจะเป็นคนกลุ่มเดิม หน้าเดิม ที่เข้ามา ฯลฯ และ อันดับ 3 ร้อยละ 5.58 เชื่อว่า แย่กว่าทุกครั้ง เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ อาจเกิดความขัดแย้งมากขึ้น กฎหมายเลือกตั้งบางข้อยังเป็นประเด็น และไม่ได้รับการยอมรับ ฯลฯ.