วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' เผย ปชช.หนุนอีก 1 ปี เวลาเหมาะสมจัดเลือกตั้ง

"ซูเปอร์โพล" เผยสำรวจ ปชช.ร้อยละ 54.9 ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมจัดการเลือกตั้ง คือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ส่วนร้อยละ 45.1 ระบุจัดการเลือกตั้งในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 60 นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความปรองดองที่ยั่งยืน กับทางออกประเทศไทยในสายตาสาธารณชน" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,480 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 60

โดยเมื่อถามถึง "แนวทางสู่ความปรองดองที่ยั่งยืนของคนในชาติ" ใน 10 ลำดับ ดังนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 91.8 ระบุว่า เป็นความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ คือ แนวทางสู่ความปรองดอง ความสงบสุข อันดับ 2 ร้อยละ 90.7 ระบุให้อิสระสื่อมวลชนตรวจสอบรัฐบาลและผู้มีอำนาจรัฐได้มากขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 90.5 ระบุ กระบวนการยุติธรรมต้องมีมาตรฐานเดียว ไม่หลายมาตรฐาน อันดับ 4 ร้อยละ 89.9 ระบุ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ลดความไม่เป็นธรรมให้ประชาชน อันดับ 5 ร้อยละ 89.7 ระบุ ปฏิรูปตำรวจต้นตอกระบวนการยุติธรรม เพื่อประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง

อันดับ 6 ร้อยละ 89.5 ระบุ ต้องนำหลัก ค่านิยม 12 ประการ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงจังต่อเนื่อง อันดับ 7 ร้อยละ 89.1 ระบุ ประชาชนทั้งประเทศต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการชุมนุม อันดับ 8 ร้อยละ 88.5 ระบุต้องไม่ปรองดองกับคนที่บงการและคนที่ก่อคดีอาชญากรรม คดีอุกฉกรรจ์ อันดับ 9 ร้อยละ 88.3 ระบุ ทหารต้องเป็นกลาง เข้าถึงชุมชน ลดความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน และอันดับ 10 ร้อยละ 85.9 ระบุ พรรคการเมืองต้องคัดคนที่ดีและเก่งมาทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่นำคนที่จะก่อความขัดแย้งขึ้นอีกกลับมาให้ประชาชนเลือก

ส่วนประเด็นถามว่า ความขัดแย้ง รุนแรง ของคนในชาติเป็นอย่างไร ถ้าเลือกตั้งวันนี้ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 60.7 คิดว่า ความขัดแย้งรุนแรงของคนในชาติจะเหมือนเดิม ถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้ ในขณะที่ ร้อยละ 39.3 คิดว่า ไม่เหมือนเดิม โดยกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง หรือร้อยละ 54.9 ระบุ ระยะเวลาที่เหมาะสมจัดการเลือกตั้ง คือ มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ในขณะที่ร้อยละ 45.1 ระบุ จัดการเลือกตั้งในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามลำดับ

"ซูเปอร์โพล" เผยสำรวจ ปชช.ร้อยละ 54.9 ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมจัดการเลือกตั้ง คือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ส่วนร้อยละ 45.1 ระบุจัดการเลือกตั้งในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามลำดับ 18 มิ.ย. 2560 13:52 ไทยรัฐ