วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การออกเสียงร้องเพลงของนกเกี่ยวข้องกับยีน

เวลาได้ยินนกร้องเคยสงสัยไหมว่าทำไมนกแต่ละชนิดถึงมีเสียงร้องที่ต่างกัน นกบางชนิดก็มีเสียงร้องไพเราะ บางชนิดก็โหวกเหวกไม่น่าฟัง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบซาลา ในประเทศสวีเดน เผยประเด็นที่น่าสนใจบางอย่าง จากคำถามที่ว่าลูกนกเรียนรู้เพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์พวกมันได้อย่างไร ทีมวิจัยได้เผยการวิเคราะห์วิจัยว่าท่วงทำนองเสียงร้องที่แตกต่างกันของนกตัวน้อยๆนั้น เกี่ยวข้องกับในยีนของพวกนกนั่นเอง

พวกเขาทำการทดลองสลับไข่ในรังของนกจับแมลง (flycatcher) 2 ชนิด โดยปล่อยให้พ่อแม่นกออกจากรังไป และเมื่อกลับมาก็ไม่รู้ว่าไข่ของตนถูกสับเปลี่ยนไปเรียบร้อย โดยนกก็จะฟูมฟักไข่เลี้ยงดูลูกนกที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองเป็นเวลา 12 วัน ช่วงนี้เองที่นักวิจัยจะให้ลูกนกฟังเสียงบันทึกจากนกสายพันธุ์เดียวกัน และเสียงจากครอบครัวที่เลี้ยงดู พวกเขาพบว่าลูกนกมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสายพันธุ์เดียวกับตนเองมากกว่า และลูกนกเลือกที่จะร้องด้วยเสียงเพลงของตัวเอง แม้ว่าจะได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่นกต่างชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลือกออกเสียงร้องนั้นขึ้นอยู่กับกลไกทางพันธุกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือการเรียนรู้

นักวิจัยสรุปว่า นี่คือครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกที่จะร้องเพลงนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละสายพันธุ์ และพฤติกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับการศึกษาทั้งพฤติกรรม กลไกประสาท และพันธุกรรมที่เป็นตัวช่วย
ผลักดันเรื่องการเรียนรู้ด้วยเสียง ซึ่งมนุษย์และสัตว์ต่างก็มีความสามารถในการซึมซับและถอดแบบภาษาได้คล้ายๆกัน.

เวลาได้ยินนกร้องเคยสงสัยไหมว่าทำไมนกแต่ละชนิดถึงมีเสียงร้องที่ต่างกัน นกบางชนิดก็มีเสียงร้องไพเราะ บางชนิดก็โหวกเหวกไม่น่าฟัง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบซาลา ในประเทศสวีเดน 18 มิ.ย. 2560 11:06 18 มิ.ย. 2560 11:06 ไทยรัฐ