วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุวรรณภูมิ โต้ ‘แอร์เฮลป์’ จัดอันดับท็อป10 สนามบินยอดแย่ ไม่เคลียร์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวเว็บ "airhelp" จัดให้เป็นท่าอากาศยานยอดแย่ติดอันดับ 9 ของโลก ชี้แหล่งที่มาไม่ชัด ไม่เคยให้ข้อมูล ไม่แจงข้อดีข้อเสีย ต่างกันลิบลับกับ ACI ที่จัดให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุด อันดับ 10 ของโลก...

วันที่ 18 มิ.ย. ภายหลังมีการนำเสนอข่าวสนามบินสุวรรณภูมิของไทย ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต์ "แอร์เฮลป์" เป็น 1 ใน 10 สนามบินยอดแย่ที่สุดในโลก โดยติดอันดับ 9 นั้น ทางสนามบินสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ชี้แจงผ่านทางเพจ Suvarnabhumi Airport ระบุว่า

"จากกรณีสื่อออนไลน์บางแห่งได้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.airhelp.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลและช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้จากสายการบิน อาทิ การเรียกร้องสิทธิ์จากการที่สายการบินยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน ฯลฯ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารถูกสายการบินเอาเปรียบ ได้นำเสนอข้อมูลในประเด็น Thailand’s Suvarnabhumi named among the world’s worst airports ของ ทสภ. นั้น

ทสภ. ยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานที่มีการจัดทำการสำรวจและจัดอันดับท่าอากาศยานทุกสถาบัน ซึ่ง ทสภ. เห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานท่าอากาศยานเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่ง ทสภ. จะได้รับทราบและนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ ทสภ. มีคุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐานท่าอากาศยานชั้นนำของโลก

สำหรับการจัดอันดับของ เว็บไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นปีแรก โดยแจ้งว่าเป็นการสำรวจข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560 โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและจัดอันดับท่าอากาศยานที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยในด้าน On Time Performance, Quality and Service และ Passenger sentiment ทั้งนี้ไม่ปรากฏข้อมูลว่าท่าอากาศยานต่างๆ ที่ถูกจัดอันดับมีข้อดีหรือข้อบกพร่องประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ www.airhelp.com ได้อ้างข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับ ดังนี้

1. On Time Performance 
เว็บไซต์ www.airhelp.com ไม่ได้ระบุโดยชัดเจนว่า ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการจัดอันดับมาจากท่าอากาศยานหรือแหล่งข้อมูลใด ทั้งนี้ ทสภ. ขอยืนยันว่าไม่เคยให้ข้อมูล On Time Performance แก่เว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้จากการจัดอันดับในหัวข้อ On Time Performance ของ FLIGHT STATS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเที่ยวบินแบบ Real Time รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการบินทั่วโลกได้จัดอันดับให้ ทสภ. มีเที่ยวบินขาออกที่ตรงเวลาดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 13 ในประเภท Global Hub Departure Performance จากการจัดอันดับในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

2. Quality and Service 
 เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลมาจาก SKYTRAX Star Rating นั้น พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวระบุเพียงว่าได้ข้อมูลมาในช่วงเดือนวันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 20 มีนาคม 2560 เท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีหลักฐานยืนยันว่า SKYTRAX ยืนยันความถูกต้องให้เว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทสภ. ขอเรียนว่าข้อมูลการจัดอันดับท่าอากาศยานทั่วโลก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี พบว่า ทสภ. เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 10 จากการจัดอันดับของ ACI (Airport Council International) ประจำปี 2016 ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการวัดคุณภาพการใช้บริการของท่าอากาศยานโดยตรงที่ท่าอากาศยานทั่วโลกให้การยอมรับ

นอกจากนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ www.airhelp.com ที่ระบุว่า ท่าอากาศยาน Mumbai และท่าอากาศยาน Delhi เป็น Worst 10 Airports by Ranking นั้น ทสภ. พบว่า ท่าอากาศยานดังกล่าวได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทท่าอากาศยานที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ในการจัดอันดับของ ACI ประจำปี 2016 เช่นกัน ประกอบกับการจัดอันดับท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกของเว็บไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้กลับไม่มีรายชื่อท่าอากาศยานสากลชั้นนำของโลก อาทิ ท่าอากาศยานอินชอน ที่ ACI ได้จัดอันดับไว้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกหลายปีติดต่อกัน ท่าอากาศยานที่ไทเป ไต้หวัน ท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานคันไซ และท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Dallas-Forthworth international Phoenix Sky Harbor International (Arizona; PHX) และ Portland International (Oregon; PDX) เป็นต้น

3. Passenger Sentiment 
ตามที่เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลและแหล่งอ้างอิงจาก Twitter นั้น พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวแจ้งเพียงว่าได้พิจารณาข้อมูลจาก Tweet ภาษาอังกฤษเท่านั้น และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ของเว็บไซต์เอง ซึ่ง ทสภ. ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีองค์กรที่น่าเชื่อถือใดๆ รับรองมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ Website ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีผลการจัดอันดับออกมาในรูปแบบใด ทสภ. ยินดีที่จะรับฟังเสมอ หากผลสำรวจ หรือการจัดอันดับนั้นมาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น การจัดอันดับโดย ACI หรือ Airport Council International ซึ่งในปี 2016 ทสภ.ได้ถูกจัดอันดับเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 10 ในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ ทสภ.ขอยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีระดับโลกต่อไป เพื่อผู้ใช้บริการและผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกสบายและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด".

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวเว็บ "airhelp" จัดให้เป็นท่าอากาศยานยอดแย่ติดอันดับ 9 ของโลก ชี้แหล่งที่มาไม่ชัด ไม่เคยให้ข้อมูล ไม่แจงข้อดีข้อเสีย ต่างกันลิบลับกับ ACI ที่จัดให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุด อันดับ 10 ของโลก... 18 มิ.ย. 2560 08:55 ไทยรัฐ