วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวชถวาย‘ร.9’ สมัครล้น วัดพิชยญาติฯ

รับ990รูป ยอด1,304 อุปสมบท ให้ทุกคน

กรมศิลปากรเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ 26 มิ.ย.นี้ โดยจะนำโขดหินที่หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส สำหรับสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ มาทดลองติดตั้งเข้ากับสัตว์หิมพานต์บางส่วนในพื้นที่จริงท้องสนามหลวง ด้านวัดพิชยญาติการาม ประกาศปิดรับสมัครผู้จะอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 หลังคนแห่สมัครเกินจำนวน พร้อมบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีอุปสมบท

ที่พระบรมมหาราชวัง วันที่ 17 มิ.ย. นับเป็นวันที่ 147 ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ภาคเอกชน คณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช หลังสิ้นสุดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร 100 วัน ขณะเดียวกัน ตลอดทั้งวัน ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระ บรมศพ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.มีทั้งสิ้น 23,626 คน รวม 226 วัน มี 7,704,264 คน และประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 1,535,801 บาท รวม 226 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 603,196,443.51 บาท

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากช่างสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถึงการจัดทำงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ กล่าวถึงภาพรวมการจัดสร้างฉากบังเพลิงว่าคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 65 และเมื่อลงสีแล้วเสร็จ จะนำภาพเขียนไปลงบน ผ้าใบแคนวาส โดยผนึกภาพของแต่ละฉากทั้งด้านหน้าและด้านหลังลงไม้อัดเข้ากับริ้วไม้ของกรอบฉากบังเพลิงที่นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน สำนักสถาปัตยกรรมออกแบบ แล้วปรับแต่งรายละเอียดในส่วนต่างๆ ก่อนนำไปติดตั้งบนพระเมรุมาศช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้

ส่วนงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นรูปดินเหนียวองค์พระพิฆเนศ ที่จะนำไปประดับที่บริเวณชั้นที่ 3 ร่วมกับครุฑ ส่วนแท่นฐานของพระนารายณ์ ที่เป็นหน้าครุฑและผลไม้นานาชนิดนั้น คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ขณะที่แท่นฐานพระพรหม พระอินทร์ และพระศิวะ กำลังเร่งปั้นลวดลายประดับ ส่วนครุฑหัวเสากำลังปั้นกายวิภาคทั้ง 2 ขนาด สิงห์ตัวที่ 2 อยู่ในขั้นตอนเก็บรายละเอียดลวดลายประดับ ส่วนสิงห์ตัวแรกส่งไปทำพิมพ์หล่อไฟเบอร์กลาสและลงสีแล้ว นอกจากนี้ยังมีงานที่อยู่ระหว่างการปั้นลวดลายประดับตกแต่งเครื่องทรง ได้แก่ คชสีห์ องค์มหาเทพคือพระอินทร์และพระศิวะ ท้าววิรุฬหก 1 ใน 4 ท้าว จตุโลกบาล ปั้นลวดลายคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 ขณะที่นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรชำนาญการ กล่าวถึงประติมากรรมครุฑยืนองค์ที่ 2 ที่มีรูปกายเป็นนกอินทรี มีความสูง 2 เมตร คาดว่าในสิ้นเดือนนี้ จะแล้วเสร็จพร้อมส่งทำพิมพ์และหล่อไฟเบอร์กลาสต่อไป

ด้านนายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กล่าวถึงการทำโครงสร้างสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศที่จะนำโขดหินและสัตว์หิมพานต์มาติดตั้งโดยรอบ ในส่วนของการจัดสร้างโขดหินนั้น คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 40 และในวันที่ 18 มิ.ย.นี้จะนำแบบโขดหินที่หล่อด้วยไฟเบอร์กลาสขนาดเท่าจริงมาทดลองติดตั้งเข้ากับสัตว์หิมพานต์บางส่วน เป็นครั้งแรกที่สำนักช่างสิบหมู่ ต.ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อดูความสมดุลของการจัดวาง ก่อนจะนำไปทดลองติดตั้งยังพื้นที่จริงในท้องสนามหลวง ซึ่งสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯไปทอด พระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศในวันที่ 26 มิ.ย.นี้

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พระครูวิศิษฏ์สรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติกา-ราม ถึงโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 990 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 ต.ค.นี้ ที่วัดพิชยญาติการาม ร่วมจัดกับกระทรวงกลาโหม ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1,304 คน เกินจำนวนที่กำหนดถึง 314 คน ทางวัดจำเป็นต้องปิดรับสมัคร ส่วนผู้ที่สมัครไว้แล้ว สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต สั่งให้รับไว้ทั้งหมด และจะมีพิธีอุปสมบทที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ขณะเดียวกัน ทางวัดยังเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีอุปสมบทดังกล่าว ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเฉลิมนคร ชื่อ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร โครงการอุปสมบท 990 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เลขที่บัญชี 037-255705-0 ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดพิชยญาติการาม โทร 0-2438-1738, 08-8565-1915, 09-2289-9858 และ 06-3238-5251

วัดพิชยญาติการาม ประกาศปิดรับสมัครผู้จะอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 หลังคนแห่สมัครเกินจำนวน พร้อมบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีอุปสมบท 18 มิ.ย. 2560 01:51 ไทยรัฐ