วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ ปชช. 56.8% เชื่อระเบิดในกทม.เป็นการหวังผลทางการเมือง

บ้านสมเด็จโพลล์ เผย ปชช. 50.5 % เชื่อรัฐบาลสามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์การวางระเบิดในอนาคต ขณะที่ 56.8 % เชื่อว่าการวางระเบิดในกรุงเทพฯ นั้นหวังผลทางการเมือง..

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพฯ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,210 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 7-9 มิ.ย.60 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพฯ เนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ ทั้งหน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 หน้าโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 22 พ.ค.60 และการพบระเบิดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 รวมไปถึงการตรวจพบระเบิด 8 ลูก ในกล่องไปรษณีย์ที่ศูนย์บริการส่งสินค้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาบางเขน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระเบิดในกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. เมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์การวางระเบิด ในกรุงเทพฯ

ร้อยละ 73.5 ระบุว่า มีความรู้สึกตื่นตกใจ

ร้อยละ 19.1 ระบุว่า ไม่ตื่นตกใจ

ร้อยละ 7.4 ระบุว่า เฉยๆ

2. ความกลัวต่อเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ 61.6 ระบุว่า กังวลต่อเหตุการณ์

ร้อยละ 25.1 ระบุว่า ไม่กลัว

ร้อยละ 13.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

3. คิดว่าเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพฯ เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองไหม?

ร้อยละ 61.5 ระบุว่า เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง

ร้อยละ 22.2 ระบุว่า ไม่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 16.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

4. คิดว่าผู้ที่ก่อเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพฯ หวังผลทางการเมืองไหม? 

ร้อยละ 56.8 ระบุว่า หวังผลทางการเมือง

ร้อยละ 25.8 ระบุว่า ไม่ใช่

ร้อยละ 17.4 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

5. คิดว่าเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพฯ มีผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยไหม? 

ร้อยละ 64.6 ระบุว่า ส่งผลต่อการท่องเที่ยว

ร้อยละ 22.1 ระบุว่า ไม่มีผล

ร้อยละ 13.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

6. คิดว่าเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพฯ มีผลต่อศรษฐกิจของประเทศไทยไหม? 

ร้อยละ 63.9 ระบุว่า มีผลต่อเศรษฐกิจ

ร้อยละ 22.7 ระบุว่า ไม่มีผล

ร้อยละ 13.4 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

7. คิดว่ารัฐบาลสามารถป้องกัน การเกิดเหตุการณ์การวางระเบิดในอนาคตได้หรือไม่?

ร้อยละ 50.5 ระบุว่า สามารถป้องกันเหตุระเบิดในอนาคตได้

ร้อยละ 30.0 ระบุว่า ไม่สามารถป้องกันได้

ร้อยละ 19.5 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

8. คิดว่าเหตุการณ์การวางระเบิดในกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นอีกไหม?

ร้อยละ 45.3 ระบุว่า จะเกิดขึ้นอีก

ร้อยละ 30.4 ระบุว่า ไม่เกิดขึ้นอีก

ร้อยละ 24.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจ.

บ้านสมเด็จโพลล์ เผย ปชช. 50.5 % เชื่อรัฐบาลสามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์การวางระเบิดในอนาคต ขณะที่ 56.8 % เชื่อว่าการวางระเบิดในกรุงเทพฯ นั้นหวังผลทางการเมือง.. 17 มิ.ย. 2560 16:34 ไทยรัฐ