วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราชยังอ่วมเสี่ยงเกิดอุทกภัย-ดินโคลนถล่ม จนท.เร่งรับมือช่วยเหลือปชช.

พ่อเมืองโคราช เผยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 163 หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 6 อำเภอ 16 ตำบล 44 หมู่บ้าน พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที..

วันที่ 17 มิ.ย. 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มว่า จากเหตุการณ์ปริมาณฝนตกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พื้นที่นครราชสีมา โดยเฉพาะเขต อ.เมืองฯ ปริมาณฝนรวม 643.7 มิลลิเมตร มากกว่าปี 2559 ปริมาณ 252.6 มิลลิเมตร และจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของไทย ปีนี้ฝนจะสูงกว่าปกติ จ.นครราชสีมา มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 163 หมู่บ้าน มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 6 อำเภอ 16 ตำบล 44 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และพื้นที่สำคัญรวม 20 จุด

รวมถึงพื้นที่ใดเกิดอุทกภัยให้ใช้งบ อปท.เข้าไปช่วยเหลือโดยเร็ว หากงบไม่พอให้ร้องขอผ่านอำเภอมาทางจังหวัด พร้อมให้ทุกอำเภอ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มระดับอำเภอ และศูนย์ฯ อบต. เพื่อเป็นศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เตรียมแผนการจัดทำฝนหลวง หากเกิดกรณีฝนทิ้งช่วง โดยให้ประสานข้อมูลสถานการณ์ฝนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตทางหลวง ให้เตรียมแผนระบายน้ำเปิดทางให้น้ำไหลผ่าน พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก ซึ่งหน่วยงานทหาร ศูนย์ ปภ.เขต 5 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 อบจ.นครราชสีมา มีเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลไว้ให้การช่วยเหลือได้ทันที และหากเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดและถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว

พร้อมทั้งให้จัดยานพาหนะบริการประชาชนในพื้นที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบอุทกภัยให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนความเสียหายไว้กับท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหาย พร้อมนี้ตนได้สั่งให้นายอำเภอทุกอำเภอกลับไปประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมให้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและให้รายงานจังหวัดทราบเพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ลงไปเยี่ยมในพื้นที่ที่มีผลกระทบจากน้ำท่วมมากกว่า 2 วัน

สำหรับพื้นที่ใด ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ให้ร้องขอมาทางจังหวัด พร้อมนี้ให้สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา รายงานสถานการณ์ปริมาณฝน 3 ครั้งลงในกลุ่มไลน์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบและจะได้หาแนวทางการป้องกันแต่เนิ่นๆ ให้ได้อย่างทันท่วงที.

พ่อเมืองโคราช เผยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 163 หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 6 อำเภอ 16 ตำบล 44 หมู่บ้าน พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที.. 17 มิ.ย. 2560 14:31 ไทยรัฐ