วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มค้านเวที พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ โดดขวางไม่ให้ทำประชาพิจารณ์ในขอนแก่น

ตึงเครียด!! กลุ่มเครือข่ายรักหลักประกัน-ผู้ใช้บัตรทองกว่า 200 คน โดดขวางเวทีประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมนำป้ายข้อความคัดค้านและโจมตีการทำงานรัฐบาล คสช.จน ตร.ต้องวางกำลังเข้ม และในที่สุดหลังประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ขอนแก่น ในที่สุดก็ต้องปิดเวทีประชาพิจารณ์ในขอนแก่น ...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มิ.ย.60 ที่โรงแรมอวานี แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และ พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมกำลังตำรวจ กว่า 30 นาย วางกำลังโดยรอบห้องประชุม ซึ่งเป็นสถานที่ในการเปิดเวทีประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวทีระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์ ได้กำหนดจัดเวทีขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากภาคเหนือและภาคใต้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายรักหลักประกันสุขภาพและกลุ่มผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทอง กว่า 200 คน เข้าทำการยึดเวทีเพื่อไม่ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เป็นเวลาล่วงเลยเข้าสู่ชั่วโมงที่ 5 ก็ยังคงไม่สามารถที่จะเริ่มดำเนินการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ได้ เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักชุมนุมต่อต้านคัดค้านการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ดังกล่าว ด้วยการนำป้ายข้อความคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพ (ฉบับที่..) พ.ศ... มาทำการติดตั้งบนเวที และบริเวณโดยรอบของสถานที่ในการจัดทำเวทีประชาพิจารณ์ ขณะที่กลุ่มแกนนำยังคงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล และ คสช.โดยเฉพาะงานด้านสาธารณสุข ขณะที่บางส่วนได้ช่วยกันจัดเก็บโต๊ะและเก้าอี้ ที่ใช้ในการจัดการทำประชาพิจารณ์ออกจากห้อง เพื่อไม่ให้การจัดทำเวทีทำประชาพิจารณ์ในระดับภูมิภาคภาคอีสานนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติฯ กล่าวว่า การแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนที่เกิดขึ้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งการรับฟังความคิดเห็นซึ่งคณะทำงานได้บันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรก็ต้องให้ผู้ที่ส่งเอกสารหลักฐานและได้มีการลงทะเบียนได้แสดงความคิดเห็นในช่วงของการดำเนินการการทำประชาพิจารณ์ตามขั้นตอน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำกลับไปสรุปร่วมกับการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งคงเหลือเพียงที่กรุงเทพฯ เท่านั้น ขั้นตอนต่างๆ ก็จะสิ้นสุด คณะทำงานฯ ไม่เอาผิดประชาชนที่มาขัดขวางหรือการต่อต้านการทำประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพดังกล่าว

จากนั้นเมื่อเวลา 14.30 น. เข้าสู่ชั่วโมงที่ 6 ยังคงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทอง จ.ขอนแก่น กว่า 200 คน ยังปักหลักยึดเวทีในการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว โดยกลุ่มแกนนำยังคงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัย เพื่อคัดค้านและไม่ยอมรับกับ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างชัดเจน

ขณะที่คณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. ได้ประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ขอนแก่น, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหาข้อสรุปและยุติในเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้น เนื่องจากยังคงไม่สามารถจัดทำประชาพิจารณ์ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวได้ โดยใช้เวลาในการประชุมร่วมทุกฝ่ายนานกว่า 1 ชม. จึงได้ข้อสรุปในการยุติการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ ในระดับภูมิภาคภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น โดยทันที เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นพ.มารุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในระดับเวทีระดับภูมิภาคภาคอีสาน วันนี้ที่ จ.ขอนแก่น เป็นการดำเนินการที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้หารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปในการยุติเวทีนี้โดยเด็ดขาด ซึ่งจากนี้ไปคณะทำงานจะสรุปเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกในการทำประชาพิจารณ์ใหม่อีกครั้ง ส่วนการเปิดเวทีครั้งสุดท้ายที่ กรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.ที่ กรุงเทพฯ จะยังคงดำเนินการไปตามปกติ

"เราจะต้องหารือกันใหม่อีกครั้ง เพื่อหาทางออกในเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปิดเวทีที่ขอนแก่น รุนแรงมากกว่าทุกภูมิภาค จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ จึงมีมติในการยกเลิกการเปิดเวทีที่ขอนแก่น ซึ่งเป็นเวทีที่ 3 จากทั้งหมด 4 เวที ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามยังคงยืนยันในการไม่ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและกลุ่มที่ออกมาคัดค้านในวันนี้ แต่ทุกข้อมูลที่ได้รับนั้นจะมีการกลั่นกรองและตรวจสอบในด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการรับฟังในทุกความคิดเห็นเพื่อที่จะนำผลการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ดังกล่าวนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการจัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.ต่อไป" นพ.มารุตกล่าว

นพ.มารุต กล่าวต่ออีกว่า ยังมีหลายประเด็นที่คณะกรรมการได้มีการรับฟังและรับทราบถึงความเห็นในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ประชาชนไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวนี้ได้ อย่างไรก็ตามในการจัดเวทีประพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 1 คน ต่อ 1 ความเห็น ซึ่งทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน หากไม่สามารถเข้าร่วมในการทำประชาพิจารณ์ได้ครบทั้ง 4 ภาค

ขณะเดียวกัน ทันทีที่กลุ่มเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคอีสาน และกลุ่มผู้ใช้บริการสิทธิบัตรทอง จ.ขอนแก่น รับทราบถึงการยกเลิกการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทั้งหมดต่างดีใจและมีการออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ก่อนที่จะฉีกทิ้งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการคัดค้านในนามของภาคประชาชน และมีการนัดรวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยัง กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมคัดค้านในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นของ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย.ตึงเครียด!! กลุ่มเครือข่ายรักหลักประกัน-ผู้ใช้บัตรทองกว่า 200 คน โดดขวางเวทีประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมนำป้ายข้อความคัดค้านและโจมตีการทำงานรัฐบาล คสช.จน ตร.ต้องวางกำลังเข้ม และในที่สุดหลังป 17 มิ.ย. 2560 14:30 ไทยรัฐ