วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปน.สรุป 4 คำถามนายกฯ ลอตแรกหนุน บิ๊กตู่-คสช.อยู่ต่อ

สปน.สรุป 4 คำถามนายกฯ ลอตแรก ปชช.ไม่เชื่อลต.ครั้งหน้าได้รบ.ธรรมาภิบาล หนุน "บิ๊กตู่-คสช." อยู่ต่อจนกว่าปฏิรูปสำเร็จถึงมีเลือกตั้ง พร้อมเห็นด้วยตัดสิทธินักการเมืองพฤติกรรมไม่เหมาะสมลงเลือกตั้งตลอดชีวิต...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2560 นายสมพาส นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับยอดประชาชนตอบและแสดงความเห็นต่อ 4 คำถามนายกรัฐมนตรี พบว่าผ่านช่องทางสายด่วน 1111 ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-14 มิ.ย. จำนวน 280 คน แบ่งเป็นชาย 155 คน หญิง 125 คน และจุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงานก.พ. เดิม) ที่เปิดให้บริการรับฟังความเห็นประชาชนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.-14 มิ.ย.จำนวน 47 ราย โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อ 1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ เห็นว่าได้จำนวน 3 คน และไม่ได้จำนวน 30 คน ข้อ 2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร โดย (1) ขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำรงตำแหน่งต่อไป เพื่อจะได้บริหารงานและปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จ (2) ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ข้อ 3 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เห็นว่าถูกต้อง จำนวน 9 คน และไม่ถูกต้องจำนวน 25 คน

ข้อ 4 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร โดยเห็นว่าไม่ควร จำนวน 20 คนและเห็นว่าควร จำนวน 0 คน โดยข้อเสนอแนะคือ ไม่เปิดโอกาสหรือตัดสิทธินักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลงรับสมัครการเลือกตั้งหรือเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตลอดไป ไม่ควรให้มีการเลือกตั้งจนกว่านายกฯ จะปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน ให้แล้วเสร็จ และขอให้นายกฯดำรงตำแหน่ง เพื่อบริหารประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ทางศูนย์บริการประชาชน ยังได้เปิดจุดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ 4 คำถามนายกฯ เพิ่มที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ของทุกวัน.

สปน.สรุป 4 คำถามนายกฯ ลอตแรก ปชช.ไม่เชื่อลต.ครั้งหน้าได้รบ.ธรรมาภิบาล หนุน"บิ๊กตู่-คสช."อยู่ต่อจนกว่าปฏิรูปสำเร็จถึงมีเลือกตั้ง พร้อมเห็นด้วยตัดสิทธินักการเมืองพฤติกรรมไม่เหมาะสมลงเลือกตั้งตลอดชีวิต... 17 มิ.ย. 2560 13:22 ไทยรัฐ