วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นาทีทอง! เปิด 2 ราศี 'ดวงเด่น' และ 'เคล็ดลับ' ทำให้โชคดีเดือนมิ.ย.

เดือนนี้เป็นเดือนแรงเข้าสู่ปลายเดือน ไทยรัฐออนไลน์นำดวงดีและดวงไม่ดีตลอดเดือนมิถุนายนมาย้ำเตือน และย้ำโอกาสดีสำหรับคนที่ดวงดีอีกที เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง...

2 ราศีดวงดี 

ราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 มี.ค.-13 เม.ย. : มีเรื่องเครียดมาก เรื่องไม่ดีเต็มไปหมด แต่ในเดือนมิถุนายนนี้จะมีข่าวดีเรื่องงาน เรื่องค้าขาย เจรจา ติดต่อ และงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าตัวแทน เช่น เซลส์ จะดวงดี

'การเงินดี ลงทุนรุ่ง ได้งานใหม่' 

สิ่งที่แนะนำ : สักการะพระสังกัจจายน์

ราศีสิงห์ ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ส.ค.-16 ก.ย. :โชคดี มีโชคลาภ ความสำเร็จ เงินทองไหลมาเทมา ลงตัวเรื่องความรัก ก่อนหน้านี้คาราคาซัง แต่หลังจากนี้เดือนมิถุนายน ความรักจะมีความชัดเจนมากขึ้น และจะฝันแม่น ลางสังหรณ์จะแม่นยำ

'อุปสรรค จะน้อยลง การเจรจาจะดีมาก'

สิ่งที่แนะนำ : สักการะพระสังกัจจายน์ 

ประวัติ

พระสังกัจจายน์ (ญี่ปุ่นรู้จักทั่วไปในชื่อ "คะเซ็นเน็น" (Kasennen) ส่วนในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ "พระสังกัจจายน์" หรือ "พระสังกระจาย" หรือ พระมหากัจจายนะ เป็นพระอรหันต์ 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้า ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร 

พระมหากัจจายนะเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งในกรุงอุชเชนี ได้รับการศึกษาในทางไตรเพทเวทมนตร์ตามอย่างตระกูลพราหมณ์ทั้งหลาย ท่านเป็นศิษย์ของอสิตดาบสแห่งเขาวินธัย (ผู้ทำนายว่าเจ้าชายสิทธิตถะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระพุทธเจ้าในอนาคต) พระมหากัจจายนะพร้อมด้วยมิตรอีก 7 คนได้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมเทศนา และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างฟังธรรมนั้นเอง หลังจากนั้นท่านจึงทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้า และได้เผยแผ่ศาสนาพุทธอยู่ในแคว้นอวันตีจนมีผู้เข้ามาเป็นสาวกในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

ในพระสูตรฝ่ายมหายานชื่อสัทธรรมปุณฑรีกสูตร บรรพที่ 6 ว่าด้วยการพยากรณ์ ได้กล่าวถึงพุทธพยากรณ์ว่า พระมหากัจจายนะ พระสุภูติ พระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะ (ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น) หลังจากได้สดับพระสูตรนี้แล้ว จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ทั้งนี้ ตามความเชื่อ ลักษณะ อ้วน พุงพลุ้ย ของ พระสังกัจจายน์ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ ดังนั้นหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Youtube : MorChangTV) บอกว่าแนะนำไม่เพียง 2 ราศีที่ดวงดี ชาว 12 ราศีต้องไปกราบสักการะ จะทำให้โชคดีแน่นอน.

และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องรู้เอาไว้ แล้วตั้งสติรับสิ่งดี และสิ่งไม่ดีทันท่วงทีกัน.

 

เดือนนี้เป็นเดือนแรงเข้าสู่ปลายเดือน ไทยรัฐออนไลน์นำดวงดีและดวงไม่ดีตลอดเดือนมิถุนายนมาย้ำเตือน และย้ำโอกาสดีสำหรับคนที่ดวงดีอีกที เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง... 17 มิ.ย. 2560 12:13 ไทยรัฐ