วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 18/06/60

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

ปราบสื่อลามก

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมอยากให้รัฐบาลปราบปรามสื่อลามก ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตให้หมดไปอย่างจริงจัง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อปัญหาท้องในวัยเรียนครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ช.ตะวัน กรัตพงศ์

ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา 24120

รักษาแม่น้ำลำคลอง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ผมอยากให้ท่านนายกฯรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ช.นภัสวรรษ นิธิจารุเมธี

ร.ร.สามัคคีวิทยา อ.บางบ่อ

จ.สมุทรปราการ 10560

17 มิ.ย. 2560 10:57 ไทยรัฐ