วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 18/06/60

ตะลุยโลกใบใหญ่ สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอล่องใต้พาน้องๆไปเที่ยว ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ครับ

ย่านเมืองเก่าสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีถนน 3 สายหลัก ได้แก่ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เชื่อมต่อกัน

เรามาเริ่มต้นกันที่ โรงสี หับ โห้ หิ้น ซึ่งชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า โรงสีแดง ตัวอาคารเป็นทรงปั้นหยา ทาด้วยสีแดงทั้งหมด ตั้งอยู่ถนนนครนอก ด้านหลังติดทะเลสาบสงขลา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 โดย ขุนราชกิจการีย์ เพื่อเป็นโรงสีข้าว โดยใช้เครื่องสีข้าวมอเตอร์ไฟฟ้า ต่อมาปี พ.ศ.2473 มี การปรับปรุงการสีข้าว โดยใช้เครื่องจักรไอน้ำ ซึ่งมีปล่องไฟสูง 35 เมตร และกลายเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของโรงสีนี้ ต่อมาเมื่อโรงสีปิดกิจการ จึงได้มีการอนุรักษ์อาคารหลัง นี้ และได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ.2554

ปัจจุบัน ทายาท รุ่นที่ 4 ของขุนราชกิจการีย์ ได้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมด้านการแสดง ศิลปะ ดนตรี และนิทรรศการกึ่งถาวรเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในสถานที่ต่างๆ ใน จ.สงขลา

ถัดจากโรงสีแดงจะพบกับ บ้านนคร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งแรกบนถนนนครใน เป็นบ้านไม้แบบจีนโบราณผสมผสานกับบ้านตึกสีขาวแบบชิโนยูโรเปี้ยน จัดแสดงของสะสมจากประเทศจีน เช่น เตียงอายุ100 ปี จำนวน 15 หลัง เครื่องเคลือบเครื่องไม้ และห้องนิทรรศการพิเศษถ่ายทอดเรื่องราว ที่เกี่ยวเนื่องกับ ในหลวง รัชกาลที่ 9 อาทิ ภาพ ในหลวง ร.9 ในพระราชอิริยาบถ ต่างๆ ภาพบุคคล สำคัญของสหประชาชาติถวายสดุดี ในหลวง รัชกาลที่ 9, ภาพพระมหากษัตริย์ และบุคคลสำคัญที่มาถวายราชสักการะพระบรมศพ ร.9

สถานที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งที่น้องๆ ไม่ควรพลาดคือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นแหล่งรวมใจของชาวเมืองสงขลา ภายในมีเทพเจ้าสิ่งศักดิ์ต่างๆ ให้ สักการะตามจุดเรียงกันไป ได้แก่ เจ้าพระยาเถี้ยนเส้ง, รัชกาลที่ 5, เจ้าแม่กวนอิม, พระทรงเมือง, องค์เสาหลักเมือง, เจ้าพ่อหลักเมือง, พระเสื้อเมือง, พระครูหมอและเจ้าแม่ทับทิม

หลังสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้ว ย่านเมืองเก่าสงขลาก็มีร้านอาหาร และขนมเจ้าอร่อยต่างๆ มากมาย เช่น ร้านการอจี้ สูตรโบราณ, ร้านบันหลีเฮง ซึ่งขายไอศกรีมถั่วเขียวโบราณเจ้าแรกต้นตำรับเมืองสงขลา, ร้านเกียด ฟั่ง (โกยาว) ข้าวสตูเจ้าแรกต้นตำรับ เป็นต้น ใกล้ๆกันนี้ยังมีภาพศิลปะบนกำแพง ซึ่งจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาชื่อ “ฟุเจา” ซึ่งได้กลายเป็นจุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยวของเมืองสงขลาด้วยครับ.

“พี่ม้ามังกร”

17 มิ.ย. 2560 10:44 17 มิ.ย. 2560 10:44 ไทยรัฐ