วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐผุด“ตลาดเคหะประชารัฐ”สนองชุมชน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีข้อสรุปในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาตลาดชุมชนเคหะที่มีอยู่เดิม ให้เป็น “ตลาดเคหะประชารัฐ” โดยยกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับชุมชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนเคหะ ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดตลาดเคหะประชารัฐภายในเดือน ก.ย.นี้

“ในแต่ละตลาดจะดูว่าชุมชนต้องการอะไร ก็พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน เพราะแต่ละชุมชนมีความต้องการไม่เหมือนกัน บางชุมชนอาจจะเป็นตลาดที่ขายของทั่วไป บางชุมชนอาจเป็นตลาดสด อยากได้อาหารสด วัตถุดิบทำอาหาร แต่ที่สำคัญจะผลักดันให้เป็นตลาดที่ช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยคนในชุมชนสามารถทำของมาขาย ทำอาหารมาขาย และจะเปิดให้คนภายนอกชุมชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งจะประสานเอาสินค้าจากที่ต่างๆทั่วประเทศมาขายในตลาดเคหะประชารัฐด้วย เช่น สินค้าเกษตร สินค้าปลอดสารพิษ เป็นต้น” นายสนธิรัตน์กล่าว

ด้านนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีชุมชนเคหะอยู่ทั่วประเทศประมาณ 680 แห่ง ซึ่งจะผลักดันให้มีตลาดชุมชนครบทุกแห่ง โดยเบื้องต้นจะพัฒนาตลาดเคหะประชารัฐในชุมชนเคหะพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีมากกว่า 300 แห่งก่อน และจะนำร่องใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตห้วยขวาง คลองจั่น ดินแดง และบ่อนไก่ จากนั้นจะทยอยดำเนินการให้ครบทุกชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา เป็นต้น.

โดยยกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับชุมชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนเคหะ ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดตลาดเคหะประชารัฐภายในเดือน ก.ย.นี้ 17 มิ.ย. 2560 05:20 17 มิ.ย. 2560 05:21 ไทยรัฐ