วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดอาวุธเจ้าหน้าที่ พส.

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานว่า จากการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสังเกตกลุ่มเป้าหมายที่ปะปนกับกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงจะมีสิ่งผิดปกติ รวมทั้งความเสี่ยงจากโรคติดต่อ จึงต้องติดอาวุธทางปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการสังเกตบุคคลหรือวัตถุแปลกปลอม สังเกตอาการโรคติดต่อ รวมทั้งการได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม.

จากการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสังเกตกลุ่มเป้าหมายที่ปะปนกับกลุ่มบุคคลที่ 17 มิ.ย. 2560 04:56 ไทยรัฐ