วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คพ.ขึ้นทะเบียนมนุษย์ดมกลิ่นเหม็น-600 บาทต่อกลิ่น

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัญหาร้องเรียนเรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ดังนั้น คพ.จึงได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดมกลิ่น ตามประกาศ ทส.เรื่อง “กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2553 บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 23 ประเภท ทั้งนี้ ผู้ที่จะทำหน้าที่ดมกลิ่นจะต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่นจาก คพ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้มีผู้ผ่านและการทดสอบทั้งสิ้น 167 คน เป็นเจ้าหน้าที่ คพ. 100 คน กรมทรัพยากรน้ำ 2 คน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 19 คน กรุงเทพฯ 5 คน บริษัทเอกชน 33 คน และสถาบันการศึกษา 8 คน โดยผู้ดมกลิ่นจะทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งจะต้องใช้คนดมครั้งละ 6 คน ซึ่งแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนในการดม 600 บาทต่อตัวอย่างและในแต่ละครั้งจะดมกลิ่นได้ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง

นายพันธศักดิ์ ถิรมงคล ผอ.ส่วนมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม คพ. กล่าวว่า ขั้นตอนในการทำงานของผู้ดมกลิ่น คือ ต้องไป ดมกลิ่นที่ได้มาจากการเก็บตัวอย่างในเขต-นอกเขตอุตสาหกรรม และจะต้องเคลียร์จมูกก่อนทำงาน โดยการดมสารเคมี 5 กลิ่นก่อน คือ กลิ่นดอกไม้ กลิ่นเหม็นไหม้ กลิ่นถุงเท้าอับๆ กลิ่นผลไม้ เช่น กลิ่นแตงโม ลิ้นจี่ และกลิ่นอุจจาระ.

ปัจจุบันมีปัญหาร้องเรียนเรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ดังนั้น คพ.จึงได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดมกลิ่น ตามประกาศ ทส.เรื่อง “กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิด 17 มิ.ย. 2560 04:55 ไทยรัฐ