วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ้งกลุ่มเสี่ยงหวัดใหญ่รับวัคซีนฟรี

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ สธ.เรื่องมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไข้เหลือง โดยพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยกำหนดว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 1 เข็ม กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้นานตลอดชีวิต ซึ่งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีมติเห็นชอบ สำหรับแนวปฏิบัติเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ มอบหมายให้โรงพยาบาลในพื้นที่ เฝ้าระวัง ดูแล รักษา และให้คำแนะนำเมื่อตรวจพบผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน ทั้งให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้มีโรคเรื้อรัง บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 1 เข็ม กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้นานตลอดชีวิต ซึ่งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีมติเห็นชอบ สำหรับแนวปฏิบัติเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ มอบหมายให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 17 มิ.ย. 2560 04:55 ไทยรัฐ