วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กเต่า รุกหนักประเทศไทยไร้ขยะ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก จันทร์-พุธ-ศุกร์

บิ๊กเต่า รุกหนักประเทศไทยไร้ขยะ เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติก ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร์ จับมือ 16 เอกชนร่วมรณรงค์ แนะใช้ถุงผ้าซื้อของ หิ้วปิ่นโตหรือภาชนะใส่อาหารแทนกล่องโฟม ชี้หากคนไทย 66 ล้านคน ทำได้จะลดขยะได้ 66 ล้านชิ้นต่อวัน...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะระยะสั้น ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2564 โดยเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะ ต้องทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีวินัยในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานด้านการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขับเคลื่อนการณรงค์และสร้างวินัยในการจัดการขยะให้กับประชาชน โดยการขยายผลความสำเร็จของโครงการ “รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก”

ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 16 หน่วยงานทั่วประเทศ รณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสร้างความเคยชินและกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการลดใช้และลดขยะประเภทถุงพลาสติก ประกอบด้วย 1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เซ็นทรัล จำกัด 3.บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด 4.บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด 5.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 6.บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด 7.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด(เทสโก้ โลตัส) 9.บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 10.บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด 11.บริษัท บีทูเอส จำกัด 12.บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด 13.บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 14.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 15.บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด และ 16.บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด ซึ่งผลการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้รวมกันมากถึง 166,775,853 ใบ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายธุรกิจภาคเอกชน 16 องค์กร เดินหน้ายกระดับความเข้มข้นของโครงการเพิ่มขึ้นไปอีก ด้วยการณรรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกทุก “วันจันทร์ พุธ และศุกร์” ของสัปดาห์ โดยได้เริ่มมาตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. เป็นต้นไป ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมมือกันอีกครั้ง ในการปฏิเสธรับถุงพลาสติกในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ของสัปดาห์ พร้อมฝึกการสร้างวินัยให้กับตนเองลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยการเตรียมถุงผ้าไปใช้ในการจับจ่ายซื้อของ หรือเตรียมปิ่นโต ภาชนะบรรจุอาหารมาใช้แทนกล่องโฟม ช่วยลดมลภาวะลดขยะให้กับสังคม

“การลดพลาสติก หรือกล่องโฟมเพียง 1 ชิ้นต่อวัน ซึ่ง 1 คนก็เท่ากับลดได้ 1 ชิ้น และคนไทย 66 ล้านคน ก็จะลดขยะได้มากถึง 66 ล้านชิ้นต่อวัน โดยอนาคตของประเทศจะไร้ขยะได้หรือไม่ จึงไม่ได้อยู่ในมือของรัฐบาลหรือของผู้ใด แต่อยู่ที่มือของเราทุกคนจะต้องช่วยกัน” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวในที่สุด

บิ๊กเต่า รุกหนักประเทศไทยไร้ขยะ เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติก ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร์ จับมือ 16 เอกชนร่วมรณรงค์ แนะใช้ถุงผ้าซื้อของ หิ้วปิ่นโตหรือภาชนะใส่อาหารแทนกล่องโฟม ชี้หากคนไทย 66 ล้านคน ทำได้จะลดขยะได้ 66 ล้านชิ้นต่อวัน... 17 มิ.ย. 2560 00:02 ไทยรัฐ