วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ธนะศักดิ์' เยี่ยมชมชุมชนกุฎีจีน ต้นแบบวัฒนธรรม 3 ศาสนา

พล.อ.ธนะศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี นำ รมว.วัฒนธรรม และอธิบดีกรมการศาสนา ตรวจเยี่ยมชุมชนกุฎีจีน ต้นแบบวิถีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชน ท่ีอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีเกื้อหนุนกัน มีบ้านโบราณเก่าแก่และวิถีชีวิตชุมชนหลากหลาย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และนายมานัส ทารัตนใจ อธิบดีกรมการศาสนา ได้นำคณะไปตรวจเยี่ยมชมชุมชนย่านกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความแตกต่างที่ไม่แตกแยก อยู่ร่วมกัน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชน ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายไทย จีน ยุโรป และมุสลิม ตามนโยบายรัฐบาลในการให้หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมองค์กรศาสนา นำพลังบวร บ้าน วัด ศาสนสถาน โรงเรียน และกลไกประชารัฐ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนคุณธรรม สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อยอดความเข้มแข็งจากภายในด้วยหลักศาสนาและศาสตร์พระราชา

การตรวจเยี่ยมดังกล่าว ได้เห็นสภาพการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตร คนในชุมชนมีความหลากหลายแต่มีความสามัคคีกัน เกื้อกูลกัน มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งวัดของผู้นับถือศาสนาพุทธ โบสถ์ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ และมัสยิดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยระหว่างการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าแม่กวนอิมอายุกว่า 500 ปี ได้พบว่ามีสภาพทรุดโทรม พล.อ.ธนะศักดิ์ จึงให้กรมศิลปากรเข้าไปช่วยดูแลบูรณะให้งดงามเหมือนเดิม นอกจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยปรับปรุงทางเข้ามัสยิดให้สะดวกสบายย่ิงขึ้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ชุมชนย่านกุฎีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่และมีสถานที่ทรงคุณค่ามาก ทั้งบ้านโบราณ สถานที่สำคัญทางศาสนา รวมทั้งการทำขนมโบราณ เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามของชาวชุมชนกุฎีจีนได้ เนื่องจากภายในชุมชนมีวัด โบสถ์ มัสยิด รวมทั้งบ้านโบราณหลายหลัง และบ้านบางหลังสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 นอกจากนี้มีพิพิธภัณฑ์กุฎีจีน ที่ถ่ายทอดประวัติชองชุมชน มีบ้านโบราณเปิดให้ชมขั้นตอนการทำขนมโบราณ ผู้เข้าไปชมชุมชนแล้วได้สัมผัสทั้งชีวิตและได้รับประทานขนมอร่อยแบบโบราณด้วย.

พล.อ.ธนะศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี นำ รมว.วัฒนธรรม และอธิบดีกรมการศาสนา ตรวจเยี่ยมชุมชนกุฎีจีน ต้นแบบวิถีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชน ท่ีอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีเกื้อหนุนกัน ... 16 มิ.ย. 2560 20:57 ไทยรัฐ