วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ เชิญอุปกรณ์พระราชทานแก่ ร.ร.ห่างไกลชุมชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท วีระชัย กรานคำยี และพลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้น

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท วีระชัย กรานคำยี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ณ หอประชุมโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ต.เชียงเครือ จ.กาฬสินธุ์

ต่อจากนั้น พลตำรวจโท วีระชัย กรานคำยี เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่ โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม อ.คำม่วง โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา อ.หนองกุงศรี โรงเรียนหนองหินวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี โรงเรียนบ้านโคกใส อ.สหัสขันธ์ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม บ้านหนองยางใต้ ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนบ้านพญาวัง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพญาวัง ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสนี้ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 16 มิ.ย. 2560 20:47 ไทยรัฐ